Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-06-02

Volvo Car AB (publ): Volvo Cars rapporterar 45 952 sålda bilar i maj, andelen helt eldrivna bilar uppgick till 7,9 %

Volvo Cars rapporterar idag 45 952 sålda bilar i maj, en nedgång med 28,3 procent jämfört med samma period förra året. Efterfrågan på bolagets bilar är fortsatt stark, särskilt för de elektrifierade Recharge-modellerna.

Under maj ökade andelen helt eldrivna bilar jämfört med förra året till 7,9 procent. Försäljningen av Recharge-modeller stod för 33,6 procent av den totala försäljningen, en ökning med 10 procentenheter jämfört med samma månad 2021.

Under maj fortsatte de Covid-19-relaterade nedstängningarna i östra Kina att lägga mer stress på redan ansträngda globala leveranskedjor, vilket resulterade i produktionsbortfall. Bolaget har nyligen sett tecken på förbättringar av leveranskedjan med gradvisa lättnader av restriktioner, vilket möjliggör en liten förbättring av produktionsvolymerna. Förväntningen är att produktionen successivt kommer att öka.

Orderingången på helt elektriska Volvobilar fortsätter att öka. Nedläggningarna har dock påverkat produktionen av helt elektriska bilar under andra kvartalet och detta kommer få negativ påverkan på andelen helt elektriska bilar som levereras under tredje kvartalet.

Försäljningen i Europa för maj nådde 18 752 bilar, en minskning med 24,3 procent jämfört med samma månad förra året. Försäljningen av Recharge-modeller stod för 47 procent av den totala försäljningen i regionen under månaden.

Volvo Cars försäljning i USA under månaden nådde 9372, ned med 29,1 procent jämfört med maj förra året, med Recharge-modeller som stod för 35,7 procent av den totala försäljningen.

Försäljningen i Kina minskade med 43,8 procent i maj till 9 488 bilar jämfört med samma månad förra året.

Volvo Cars mest sålda modell för månaden var XC60 med en försäljning av 15 177 bilar (2021: 19 835 enheter), följt av XC40 med 12 097 bilar (2021: 20 350) och XC90 med 8 790 bilar (2021: 9 962).

Maj Januari- maj
2022 2021 Förändring 2022 2021 Förändring

Europa 18 752 24 761 -24,3% 103 731 138 127 -24,9%
Recharge 8 813 9 850 -10,5% 53 120 56 604 -6,2%
- Plug-in hybrid 6 966 8 488 -17,9% 40 949 50 927 -19,6%
- Helt elektrisk 1 847 1 362 35,6% 12 171 5 677 114,6%

Kina 9 488 16 895 -43,8% 53 765 78 572 -31,6%
Recharge 547 749 -27% 4 374 3 374 29,4%
- Plug-in hybrid 404 709 -43% 3 599 3 134 14,8%
- Helt elektrisk 143 40 257,5% 768 240 220%

USA 9 372 13 221 -29,1% 42 151 51 496 -18,1%
Recharge 3 348 2 750 21,7% 13 787 7 600 81,4%
- Plug-in hybrid 2 541 1 805 40,8% 10 529 6 002 75,4%
- Helt elektrisk 807 945 -14,6% 3 258 1 598 103,9%

Övriga 8 340 9 234 -9,7% 41 750 44 338 -5,8%
Recharge 2 737 1 843 48,5% 12 042 9 419 27,8%
- Plug-in hybrid 1 882 1 791 5,1% 8 157 9 234 -11,7%
- Helt elektrisk 855 52 1 544,2% 3 885 185 2000%

Totalt 45 952 64 111 -28,3% 241 397 312 533 -22,8%
Recharge 15 445 15 192 1,7% 83 316 76 997 8,2%
- Plug-in hybrid 11 793 12 793 -7,8% 63 234 69 297 -8,7%
- Helt elektrisk 3 652 2 399 52,2% 20 082 7 700 160,8%

 

For mer information, vänligen kontakta:

Volvo Cars Media Relations
+46 31-59 65 25
media@volvocars.com

Volvo Cars Investor Relations
Alexander Petrofski 
+46 31-793 94 00
investors@volvocars.com

Författare Cision