Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-12

Vostok New Ventures Ltd.: Vostok New Ventures Ltd. Bokslutskommuniké avseende fjärde kvartalet och tolvmånadersperioden 2019

Bermuda, Feb. 12, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) --  

Substansvärde (NAV) och finansiellt resultat för tolvmånadersperioden

* Koncernens NAV uppgick till 776,98 miljoner (M) USD den 31 december
2019 (31 december 2018: 876,71), vilket motsvarar 9,94 USD per aktie
(31 december 2018: 10,37). Med en växelkurs SEK/USD på 9,3171 var NAV
7 239,24 MSEK (31 december 2018: 7 864,96) respektive 92,63 SEK (31
december 2018: 93,01).
* Vostok New Ventures substansvärde per aktie i USD ökade med 30,0%,
justerat för inlösenprogrammet om 25 SEK som slutfördes den 14 mars
2019. Portföljvärdesförändringen utgörs främst av omvärderingen av
BlaBlaCar, Babylon och VOI.
* Periodens resultat uppgick till 163,68 MUSD (1 januari 2018?31
december 2018: -4,86). Resultat per aktie var 2,08 USD (-0,06).

Finansiellt resultat för fjärde kvartalet

* Resultatet för kvartalet uppgick till 87,21 MUSD (-36,14). Resultat
per aktie var 1,12 USD (-0,43).

Viktiga händelser under kvartalet 1 oktober 2019?31 december 2019

* I november 2019 investerade Vostok New Ventures ytterligare 30 MUSD i
VOI Technology i samband med en större finansieringsrunda.
* Den 25 november 2019 meddelade Vostok New Ventures Ltd. att en
efterföljande emission av obligationer till ett belopp av 100 MSEK
inom ramen för utestående obligationslån genomförts. Det totala
utestående beloppet av obligationslånet uppgår till 650 MSEK.

Aktie- (depåbevis-) information

* I slutet av perioden var antalet utestående stamaktier (depåbevis),
exklusive 7 685 303 återköpta depåbevis, 78 150 006 stycken.
Inklusive de 2 100 000 omvandlingsbara efterställda stamaktierna
utgivna i samband med det långsiktiga aktiebaserade
incitamentsprogrammet 2019, uppgår det totala antalet utestående
aktier till 80 250 006.

Viktiga händelser efter periodens utgång

* Inga viktiga händelser att rapportera.

Vostok New Ventures kommer att anordna en telefonkonferens med en
interaktiv presentation onsdagen den 12 februari klockan 17:00 CET. För
telefonnummer och övrig information se separat pressrelease måndagen den 3
februari, på www.vostoknewventures.com

.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn von Sivers, Investor Relations: +46 (0)8-545 015 50

Denna information är sådan information som Vostok New Ventures Ltd är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och
lagen om värdeappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari 2020 kl. 08.00
CET. 

Vostok New Ventures Ltd är ett investmentbolag vars affärsidé är att genom
erfarenhet, kunskap och ett omfattande nätverk identifiera och investera i
tillgångar med stor värdeökningspotential. Bolaget har ett särskilt fokus
på digitala marknadsplatser och företag med starka nätverkseffekter. Vostok
New Ventures depåbevis (SDB) är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid
Cap-segmentet, under kortnamnet VNV SDB. För mer information om Vostok New
Ventures, besök www.vostoknewventures.com

.

Bilaga

* vnv_4q19_sve

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.