Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-29

Vostok New Ventures Ltd.: VOSTOK NEW VENTURES LTD PUBLICERAR PROSPEKT OCH ANSÖKER OM UPPTAGANDE TILL HANDEL AV OBLIGATIONER...

Vostok New Ventures Ltd (?Bolaget?) offentliggör obligationsprospekt och
ansöker om upptagande till handel av sitt obligationslån med ISIN
SE0013233541 vid Nasdaq Stockholm.

Stockholm, Nov. 29, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bolaget har den 4 oktober och den 28 november 2019 emitterat seniora
säkerställda företagsobligationer till ett värde om sammanlagt 650 miljoner
kronor inom en ram om 800 miljoner kronor. Obligationerna löper till och
med den 4 oktober 2022 med en fast årlig ränta om 5,75 procent med
kvartalsvisa räntebetalningar.

Bolaget kommer inom kort att ansöka om upptagande till handel av
obligationerna vid Nasdaq Stockholm och första dag för handel beräknas vara
den 3 december 2019. Med anledning av noteringen har Bolaget upprättat ett
prospekt som har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet, tillsammans
med en svensk översättning av prospektsammanfattningen, finns tillgängligt
på Bolagets webbplats www.vostoknewventures.com och Finansinspektionens
webbplats www.fi.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn von Sivers, Investor Relations: +46 (0)8-545 015 50

Denna information är sådan information som Vostok New Ventures Ltd är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 29 november 2019 kl. 12:30 CET.

Vostok New Ventures Ltd, tidigare Vostok Nafta Investment Ltd, är ett
investmentbolag vars affärsidé är att genom erfarenhet, kunskap och ett
omfattande nätverk identifiera och investera i tillgångar med stor
värdeökningspotential. Bolaget har ett särskilt fokus på digitala
marknadsplatser och företag med starka nätverkseffekter. Vostok New
Ventures depåbevis (SDB) är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid
Cap-segmentet, under kortnamnet VNV SDB. För mer information om Vostok New
Ventures, besök www.vostoknewventures.com

.

Bilaga

* DOK-#3535021-v1-Vostok New Ventures - Prospectus bonds 2019_2022

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.