Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-29

VOSTOK NEW VENTURES: SUBSTANSVÄRDE 94:32 KR/A 31 MARS

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Vostok New Ventures substansvärde uppgick till
9:36 dollar per aktie 31 mars 2020, jämfört med 9:94 den 31 december 2019.
Givet en växelkurs SEK/USD om 10:08 var substansvärdet 94:32 kronor, jämfört
med 92:63 kronor den 31 december 2019.

Det framgår av delårsrapporten.

Första kvartalets resultat uppgick till -45,67 miljoner dollar, jämfört med
-26,58 miljoner dollar motsvarande period i fjol.

"Covid-19 och dess påverkan har resulterat i extraordinär volatilitet på
finansmarknader globalt med ökade riskpremier. VNV fortsätter att arbeta nära
sina portföljbolag för att utvärdera de ekonomiska och operativa effekterna
av covid-19", skriver bolaget.

Den 7 april 2020 föreslog styrelsen i kallelsen till årsstämman 2020 att ändra
bolagets namn till VNV Global Ltd.

---------------------------------------
Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News