Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-05-11

WALLENSTAM: Wallenstam genomför aktiesplit med villkor 2:1

Vid Wallenstams årsstämma den 28 april 2015 beslutades om aktiesplit
med villkor 2:1, vilket innebär att varje nuvarande aktie delas upp i
två aktier av samma slag. Avstämningsdag för uppdelningen beslutades
till den 26 maj 2015. Första handelsdag efter spliten blir måndagen
den 25 maj 2015. Sista handelsdag för handel med aktier före split
blir fredagen den 22 maj.

Wallenstam kommer efter genomförd uppdelning av aktier att ha
sammanlagt 340.000.000 aktier, varav 34.500.000 aktier av serie A och
305.500.000 aktier av serie B. VP-avier om den genomförda spliten
kommer att skickas ut till aktieägarna i samband med avstämningsdagen
den 26 maj.

Denna information är sådan som Wallenstam AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 12 maj 2015 klockan 08:00.

För ytterligare information:
Susann Linde, CFO och IR-ansvarig Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00
00 alt. 0705-17 11 34

Elisabeth Vansvik, Kommunikationsdirektör Wallenstam AB (publ) tel.
031-20 00 00 alt. 0705-17 11 38

www.wallenstam.se

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger
och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i
Göteborg och Stockholm. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 30
miljarder kronor och kundbasen utgörs av drygt 7 600 hushåll och 1
000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm.
Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på
förnybar energi med drygt 67 egna vind- och vattenkraftverk i drift.
Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/wallenstam/r/wallenstam-genomfor-aktiesplit-me...
http://mb.cision.com/Main/590/9772581/378535.pdf

Författare WKR