Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-31

WALLENSTAM: Wallenstam säljer för 747,5 Mkr

Wallenstam har under första kvartalet 2014 sålt tre fastigheter i
Stockholm för totalt 747,5 Mkr. Fastigheterna ligger i Bromma och
Nacka Orminge och köparna är fastigheternas nuvarande hyresgäster.
Samtliga försäljningar överstiger värdering med i genomsnitt drygt
10%.

- Vi satsar offensivt på att tillföra nya bostäder till Stockholm- och
Göteborgsmarknaden. Försäljningarna skapar möjligheter att investera
i nyproduktion. I affärsplan 2018 satsar vi på en årsproduktion av 1
500 lägenheter per år, säger Hans Wallenstam, vd för Wallenstam AB.

Fastigheternas totala yta uppgår till 37 091 kvadratmeter.

Fastigheten Stockholm Ceremonien 3 med adress Backskåran 3-7 samt
Gubbkärrsvägen 29, ligger i Bromma och omfattar 155 lägenheter.
Fastigheten såldes för 250 Mkr den 28 februari 2014.

Fastigheten Nacka Orminge 48:1 med adress Utövägen 8-28, omfattar 120
lägenheter och såldes den 18 mars för 177,5 Mkr. I samma område
såldes också den 31 mars Nacka Orminge 40:1-2 för 320 Mkr.
Fastigheten som rymmer 276 lägenheter ligger på adress Ornövägen
10-34.

För ytterligare information:
Elisabeth Vansvik, Kommunikationsdirektör Wallenstam AB (publ) tel.
0705-17 11 38

www.wallenstam.se

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger
och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i
Göteborg och Stockholm. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 29
miljarder kronor och kundbasen utgörs av drygt 8 700 hushåll och 1
000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1,1 miljon kvm.
Wallenstam är också självförsörjande på förnybar energi med drygt 50
egna vind- och vattenkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns
noterade på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1984.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/wallenstam/r/wallenstam-saljer-for-747-5-mkr,c...
http://mb.cision.com/Main/590/9560579/227006.pdf

Författare Hugin