Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-30

WALLENSTAM: Wallenstam tar steget in i Täby kommun

Wallenstam är verksam i de flesta av Stockholmsregionens kommuner med
sin projektverksamhet där vi bygger kostnadseffektiva hyresrätter för
egen förvaltning. Vi har inte tidigare haft förmånen att få investera
i Täby kommun, men har nu förvärvat mark för byggnation av bostäder.
Förutom vanliga bostäder kan projektet även komma att innefatta
äldreboende, coworking-ytor, företagsbostäder och garage.

Marken ligger i utvecklingsområdet Täby Park, i anslutning till Täby
Centrum. Den är detaljplanelagd och omfattar 40 500 kvm ljus BTA.
Inom kort startar arbetet med projektering och målsättningen är att
kunna byggstarta första kvartalet 2021.

- Vi ser väldigt mycket fram emot samarbetet med Täby kommun. Det
känns också väldigt roligt att vi i den här byggnationen kan få med
flera olika delar från vår verksamhet, och flera olika boendeformer,
säger Hans Wallenstam, vd.

De tre fastigheterna Täby Tibble 10:8 och 10:9 samt Täby
Bergkristallen 1 förvärvas per den 29 april genom bolag och
överenskommet fastighetsvärde är totalt 185 Mkr. Säljare är TryggHem.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Susann Linde, CFO och IR-ansvarig Wallenstam AB (publ) tel: 031-20 00
00 alt. 0705-17 11 34

www.wallenstam.se
Wallenstam är ett fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar
fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg,
Stockholm, och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 54
miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 500 hushåll och 1
000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm.
Wallenstam är självförsörjande på förnybar energi med egna
vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq
Stockholm sedan 1984.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/wallenstam/r/wallenstam-tar-steget-in-i-taby-...
https://mb.cision.com/Main/590/3101111/1239368.pdf

Författare Cision News