Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-09

Wästbygg Gruppen AB (publ) överväger att emittera ett seniort icke-säkerställt grönt obligationslån i svenska kronor

Wästbygg Gruppen AB (publ) (“Wästbygg Gruppen” eller “Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget har givit Swedbank AB (publ) i uppdrag att som ensam arrangör arrangera investerarmöten med start den 10 november, för att undersöka möjligheten att emittera ett seniort icke-säkerställt grönt obligationslån om [upp till 500 mkr] under ett ramverk om 800 mkr, med rörlig ränta och en löptid om tre år. En marknadstransaktion kan följa, med förbehåll för bland annat rådande marknadsförhållanden.

Emissionslikviden från den tilltänka obligationsemissionen kommer att användas i enlighet med Bolagets gröna finansiella ramverk, vilket publicerades i maj 2021. Swedbank agerade som rådgivare vid upprättandet av Bolagets ramverk för gröna aktie- och skuldinstrument. Det gröna finansiella ramverket finns tillgängligt på följande länk:
https://group.wastbygg.se/sv/investerare/gront-ramverk-2-5225/

För ytterligare information, kontakta:
Jörgen Andersson, vd och koncernchef Wästbygg Gruppen AB
Tel 0703-23 32 02, e-post jorgen.andersson@wastbygg.se

Jonas Jönehall, CFO
Tel 0739-20 19 01, e-post jonas.jonehall@wastbygg.se

Marie Lindebäck, IR-chef och vice hållbarhetschef
Tel 0734-67 20 12, e-post marie.lindeback@wastbygg.se

www.wastbygg.se

……………………

Om Wästbygg:

Wästbygg Gruppen är ett börsnoterat entreprenad- och projektutvecklingsbolag som bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet. I koncernen, som har 500 medarbetare, ingår Wästbygg AB, Rekab Entreprenad AB, Logistic Contractor AB och Inwita Fastigheter AB. 
 
Verksamheten bedrivs på de mest expansiva marknaderna i Sverige samt inom Logistic Contractor även i Danmark, Norge och Finland. 

Denna information är sådan information som Wästbygg Gruppen är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-11-09 [08:15] CET.

Denna information är sådan information som Wästbygg Gruppen är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-11-09 08:15 CET.

Bifogade filer


Wästbygg Gruppen AB (publ) överväger att emittera ett seniort icke-säkerställt grönt obligationslån i svenska kronor

Författare MFN