Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-03-29

Wästbygg Gruppen publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2021

Wästbygg Gruppen AB (publ) offentliggör idag sin års- och hållbarhetsredovisning för 2021 på wastbygg.se.

Tryckta exemplar finns tillgängliga från och med mitten av april på Wästbygg Gruppens kontor och kan även beställas via formulär på webbplatsen https://group.wastbygg.se/.

…………………….

För ytterligare information, kontakta:
Jonas Jönehall, CFO och vice koncernchef Wästbygg Gruppen AB
Tel 073-920 19 01, e-post jonas.jonehall@wastbygg.se

Marie Lindebäck, IR-chef och vice hållbarhetschef
Tel 0734-67 20 12, e-post marie.lindeback@wastbygg.se

…………………….

Om Wästbygg:

Wästbygg Gruppen är ett börsnoterat entreprenad- och projektutvecklingsbolag som bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet. I koncernen ingår Wästbygg AB, Rekab Entreprenad AB, Logistic Contractor AB och Inwita Fastigheter AB.

Verksamheten bedrivs på de mest expansiva marknaderna i Sverige samt inom Logistic Contractor även i Danmark, Norge och Finland. Koncernen har 525 medarbetare och 2021 uppgick omsättningen till 3,8 miljarder kronor.

Denna information är sådan information som Wästbygg Gruppen är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-03-29 15:00 CEST.

Bifogade bilder


ÅRS 2021

Bifogade filer


Wästbygg Gruppen Års Och Hållbarhetsredovisning 2021
Wästbygg Gruppen Års Och Hållbarhetsredovisning 2021

Författare MFN