Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-23

Waystream Holding AB: Delårsrapport januari-mars 2020 - Fibernät är räddaren i nöden

Samtliga våra siffror är mer positiva jämfört med samma period
föregående år. Detta gäller allt ifrån nettoomsättning, marginal,
resultat före skatt, rörelseresultat till resultatet per aktie. Efter
en framgångsrik lansering av vår nya produktportfölj under sista
halvåret 2019 ser vi nu under 2020 att intresset för vår nya
generation switchar växer sig allt starkare. I spåret av
Coronaviruset och med inställda mässor har vi ökat antalet virtuella
kundmöten. Vi upplever att det tas emot positivt, både under
säljmöten och under produktgenomgångar men även gällande specifika
lösningar såsom våra unika telemetrilösningar. En snabb och
tillförlitlig fiberinfrastruktur håller samhället igång när människor
tvingas begränsa sin vardag, det ökar efterfrågan på våra produkter.

Första kvartalet (1 januari - 31 mars)

· Nettoomsättningen ökade med 30% jämfört med samma period
föregående år, 19 253 (14 812) tkr.

· Rörelseresultat uppgick till 1 838 (1 149) tkr för perioden.

· Resultat efter skatt uppgick till 1 366 (763) tkr.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4 526 (6
262) tkr.

· Resultatet per aktie uppgick till 0,2 (0,1) kr.

När jag avslutade årets sista finansiella rapport med att säga att jag
såg fram emot ett spännande år 2020 hade jag lika lite som någon
annan en aning om exakt hur "spännande" det skulle bli. Att det
skulle bestå av ett Coronavirus, som lägger städer ödsliga och håller
människor och företag gisslan över hela världen. Just vårt företag
har inte påverkats negativt eftersom inga stadsnät vill vara utan
produkter i en tid där digital kommunikation är viktigare än
någonsin. Det behövs tillförlitliga och stabila fiberbaserade nätverk
och Waystreams produkter är gjorda för att optimera nätverken.

Vi känner förstås av Coronapandemin genom att försäljningsaktiviteter
i form av events och möten blir ändrade till virtuella möten och
genom att mässor är inställda. Den här ovanliga tidsepoken kommer
sätta sin prägel på allas vår gemensamma framtid. Där har Waystream
en central roll i att skapa optimala tekniska förutsättningar för nya
sätt att bo och arbeta och för allas lika möjligheter. Sverige har
ett av världens mest och bäst utbyggda fibernät. Tack vare detta kan
hundratusentals tjänstemän utföra sitt arbete från hemmet. Det
hjälper hålla ekonomin igång samtidigt som det bekämpar
virusspridningen genom social distansering. Fibernäten är till del
räddaren i nöden för att möjliggöra detta och för att bibehålla
sociala kontakter, även privata. Videokonferenser har ersatt möten,
resor och kundbesök. Distansutbildning har helt plötsligt blivit den
nya vardagen för elever över hela världen.

I början på året genomförde vi en mindre riktad emission genom
kvittning av lån, vilket är positivt för bolagets kassa. Vi har under
kvartalet fortsatt skriva affärsavtal i ett sunt tempo. Av
förklarliga skäl har befintliga och nya kunders möjligheter att testa
och utvärdera våra produkter påverkats när myndighetsbeslut försätter
befolkningen i karantän, något som har skett i många länder i Europa.
Intresset för våra produkter är dock fortsatt stort och vi använder
digitala plattformar för att demonstrera och informera om våra
produkters egenskaper. Telemetri-funktionen som underlättar för
operatörer att jobba med driften av sina nät röner också stor
uppmärksamhet. Genom vår nya partner, KLAR Kabelschutz, tecknade vi
ett ramavtal i Bayern. Det är energibolaget SÜC GmbH som lagt en
första beställning på switchar från vår MS7000-serie för sin
fortsatta utbyggnad av ett fiberbaserat bredbandsnät i staden Coburg
med omnejd.

Annars är det främst större affärer i Skandinavien som drivit
försäljningen under årets första kvartal. Vi inledde året med en
order för uppgradering av 15 000 kundanslutningar till 10Gbit/s i en
dansk operatörs bredbandsnät. Ordern är kopplad till det ramavtal som
undertecknades i slutet av december 2019 och operatören har nu
påbörjat installation av vår switch ASR8048.

I Norge fick vi genom vår norska partner NetNordic en order på cirka 2
500 portar 10Gbit/s access. Beställningen avser leveranser till fyra
norska stadsnät där Waystreams nya ASR8000 switch kommer användas för
utbyggnad. Leverans sker under andra och tredje kvartalet 2020.

På vår hemmamarknad Sverige har vi tagit flertalet nya affärer. Årjäng
Stadsnät valde att uppgradera stadsnätet för cirka 3 000 kunder med
hjälp av de nya switcharna ASR8000 och MS7000 switchar. Med det får
Årjäng Stadsnät en robust och snabb fiberaccess som är enkel att
drifta samtidigt som de nu ges bättre möjligheter för tillväxt och
expansion. I sydöstra Sverige valde ytterligare en stadsnätsoperatör
vår MS7000 switch för sin fortsatta utbyggnad och uppgradering. I en
första beställning handlar det om cirka 5 500 anslutningar. Att
Waystream fortsätter utveckla sina plattformar med nya funktioner som
till exempel telemetri bidrog till att operatören valde Waystream.
Kvartalet avslutades med en större order i Skåne där ett stadsnät
beställde ett antal ASR8000-10Gbit/s switchar. Stadsnätet kommer
därmed tillhöra den exklusiva skaran av snabbaste stadsnäten i
Sverige tack vara att de bytt till våra nya flaggskeppsprodukter.

Vi möter nästa kvartal med starka siffror, fördjupade kundkontakter
och en innerlig önskan om att pandemin snart släpper greppet om
samhället. Under tiden ser vi världen förändras på flera sätt, men
inte nödvändigtvis bara till det sämre.

Var rädda om er!

Susanne Torrbacka
Tillförordnad VD

För mer information, vänligen kontakta:

Susanne Torrbacka, tf VD Waystream

Mobil: +46 (0) 70 553 20 20

Email: susanne.torrbacka@waystream.com

Om Waystream

Waystream utvecklar nätverksprodukter för kommunikation över fiber som
är tillförlitliga, enkla att drifta och som levererar fantastiska
tjänster. Detta gör det möjligt för våra kunder att bygga näten
snabbare, mer robusta och med bättre avkastning och mer nöjda
användare. Waystream grundades 2001 med visionen att främja ett
globalt kommunikationsnät som kopplar samman människor, därför att
kommunikation skapar utveckling och innovation som gör världen
bättre.

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North under namnet WAYS.
Waystreams Certified Advisor är FNCA Sweden AB. info@fnca.se,
+46(0)8-528 00 399

Denna information är sådan information som Waystream Holding AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 23 april 2020 kl.08:30 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/waystream-holding-ab/r/delarsrapport-januari-...
https://mb.cision.com/Main/13305/3094556/1234065.pdf

Författare Cision News