Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-24

Waystream Holding AB: Delårsrapport januari-september 2019. Vi går hösten till mötes med fulltecknade orderböcker

Tredje kvartalet (1 juli - 30 september)

· Nettoomsättningen minskade med 39% jämfört med samma period
föregående år, 11 590 (18 907) tkr

· Rörelseresultat uppgick till 429 (-311) tkr för perioden

· Resultat efter skatt uppgick till 208 (-332) tkr

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 364
(-2835) tkr

· Resultatet per aktie uppgick till 0,0 (0,0) kr

Första nio månaderna (1 januari - 30 september)

· Nettoomsättningen minskade med 29% jämfört med samma period
föregående år, 40 904 (57 329) tkr

· Rörelseresultat uppgick till 3 632 (-3 945) tkr för perioden

· Resultat efter skatt uppgick till 2 428 (-3 297) tkr

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4 365 (1
651) tkr

· Resultatet per aktie uppgick till 0,4 (-0,5) kr

Tf VD Susanne Torrbacka kommenterar kvartalet

Sommaren innebar som förväntat en avmattning i affärerna, nu har det
tagit fart igen och orderböckerna är välfyllda. Kassaflödet är
positivt jämfört med samma period förra året och resultatet ökade med
504 tkr. (från -332 till +208 tkr). Omsättningen uppgick till 11 590
(18 907) tkr, en väntad minskning med 39 %. Det är framför allt
försäljningen på den svenska marknaden som minskat. Nedgången kan
till viss del härledas till komponentbrist och ny produktrelease, men
den stora skillnaden jämfört med Q3 2018 är att vi avstod från
marginalsänkande kampanjer som i realiteten endast hade den effekten
att de fyllde våra partners lager, vilket gjorde att vår försäljning
kvartalet efter istället blev mycket låg. Nu förväntar vi oss ett
bättre kvartal Q4 2019 jämfört med 2018 och det ser lovande ut.

Under kvartalet utlyste vi en nyemission som avslutades den 19
september. Den blev tecknad till närmare 50 procent (48,48 %). Jag
tackar våra gamla och nya aktieägare för förtroendet. Satsningen
bidrar till att vi kan rida på den positiva vågen för fibernät i
Europa, där timingen för våra produkter är helt rätt.

Den nya produktportföljen som introducerades i början av sommaren 2019
har rönt stort intresse bland befintliga och nya kunder. Ett flertal
utvärderingar pågår och under hösten kommer de första större
installationerna i fält att påbörjas.

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att våra kostnader är i paritet
med försäljningen, att orderböckerna är fulltecknade och att
intresset är stort för våra nya produkter. Vi noterar också att det
finns ett ökande intresse för våra produkter till följd av de
försämrade relationerna mellan USA och Kina då stadsnät och
operatörer börjar söka alternativ till kinesiska leverantörer.
Konkurrenssituationen på marknaden har förflyttats en aning till vår
fördel.

Efter kvartalets avslut har vi börjat leta efter fler duktiga säljare
som vill bidra till vår vision om ett globalt samhälle med
friktionslösa kommunikationsvägar och hållbara produkter. Vi är ett
sammansvetsat gäng som frikostigt delar kunskap och kompetens inte
bara med kunderna utan med varandra. Våra interna beslutsvägar är
snabba och är en stor fördel när det gäller utveckling, både av
företaget och den enskilda medarbetaren. Den andan tar vi med oss när
vi växer.

Trevlig höst!

Susanne Torrbacka

Tillförordnad VD

För mer information, vänligen kontakta:

Susanne Torrbacka, tf VD Waystream

Mobil: +46 (0) 70 553 20 20

Email: susanne.torrbacka@waystream.com

Om Waystream

Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom
switchar och routrar, av högsta kvalitet. Med våra produkter och vår
expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer
att erbjuda tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med
hög funktionalitet. Våra produkter är smarta, lätta att använda och
hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos
slutanvändaren.

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North under namnet WAYS.
Waystreams Certified Adviser är FNCA Sweden AB. info@fnca.se,
+46(0)8-528 00 399

Denna information är sådan information som Waystream Holding AB (publ)
är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande kl. 08:30 den 24 oktober 2019.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/waystream-holding-ab/r/delarsrapport-januari-...
https://mb.cision.com/Main/13305/2939300/1128328.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.