Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-19

Waystream Holding AB: Waystream Holding AB (publ) offentliggör slutligt utfall i nyemission

Den 30 augusti 2019 publicerade Waystream Holding AB (publ)
("Waystream" eller "Bolaget") informationsmemorandum med anledning av
Bolagets nyemission av aktier med företräde för Bolagets aktieägare
("Emissionen"). Teckningstiden för deltagande i nyemissionen
avslutades den 17 september 2019. Det slutliga resultatet visar att
nyemissionen tecknades till 48,48 procent.

Teckning och tilldelning

Den som av Euroclear Sweden AB var registrerad som aktieägare i
Waystream på avstämningsdagen den 30 augusti 2019 hade företrädesrätt
att teckna aktier i Emissionen. För varje innehavd aktie erhölls tre
(3) teckningsrätter. Tio (10) teckningsrätter gav innehavaren
företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie i Waystream till
teckningskursen 3,14 SEK per aktie. Härutöver erbjöds möjlighet att
anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter. 857
032 aktier tecknades i Bolaget med stöd av teckningsrätter och 133
176 aktier tecknades utan stöd av teckningsrätter.

Genom nyemissionen emitteras 990 208 nya aktier i Waystream. Därmed
tillförs Bolaget en emissionslikvid om 3 109 253 SEK före
emissionskostnader, vilka förväntas uppgå till cirka 500 000 SEK.
Avräkningsnotor skickas ut den 20 september 2019 och likviddag för
tilldelade aktier är den 25 september 2019.

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter har skett
i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivs i det
informationsmemorandum som offentliggjordes den 30 augusti 2019.

Betalda tecknade aktier (BTA) i nyemissionen handlas på Nasdaq First
North Growth Market under kortnamnet WAYS BTA fram till dess att
emissionen har registrerats av Bolagsverket och kommer därefter att
ersättas av aktier. Detta beräknas ske under vecka 40, 2019. I
samband med detta kommer de nya aktierna att upptas till handel på
Nasdaq First North Growth Market.

Antal aktier och aktiekapital

Efter att Emissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det
totala antalet aktier i Waystream att öka med 990 208 aktier från 6
808 620 aktier till 7 798 828 aktier och aktiekapitalet kommer att
öka med 99 020 SEK från 680 862 SEK till 779 882 SEK, vilket
motsvarar en utspädning om 12,69 procent.

Emissionsinstitut

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut åt Waystream
i denna Emission.

För mer information, vänligen kontakta:

Susanne Torrbacka, tf vd Waystream

Mobil: +46 (0) 70 553 20 20

Email: susanne.torrbacka@waystream.com

Om Waystream

Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom
switchar och routrar, av högsta kvalitet. Med våra produkter och vår
expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer
att erbjuda tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med
hög funktionalitet. Våra produkter är smarta, lätta att använda och
hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos
slutanvändaren.

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market under
namnet WAYS. Waystreams Certified Adviser är FNCA Sweden AB.
info@fnca.se, +46(0)8-528 00 399

Denna information är sådan information som Waystream Holding AB (publ)
är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande kl. 20:30 den 19 september 2019.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/waystream-holding-ab/r/waystream-holding-ab--...
https://mb.cision.com/Main/13305/2909580/1108636.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.