Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-19

Waystream Holding AB: Waystream startar forskningsprojekt inom maskininlärning och AI

Det svenska teknikföretaget Waystream som utvecklingar lösningar för
fibernät har startat ett forskningsprojekt om maskininlärning
relaterat till drift av bredbandsnät och stadsnät. Projektets mål är
att utvärdera olika metoder för maskininlärning och artificiell
intelligens kopplat till drift av fiberbaserade bredbandsnät för att
därigenom förbättra tillgänglighet och stabilitet för användare.

Forskningsprojektet har initierats av Waystream och består av
deltagare från flera organisationer. Forskningsinstitutet RISE ingår
i projektet och bidrar med expertis inom artificiell intelligens och
maskininlärning. Även den svenska nätoperatören Lunet som driver
stadsnät i Luleå deltar i projektet som leds av Johan Sandell, CTO på
Waystream.

"Artificiell intelligens och maskininlärning skapar nya möjligheter
för att analysera stora datamängder för att hitta avvikelser från det
normala. Om man tillämpar det här på den typ av information som
Waystreams switchar tillhandahåller via telemetri så kan man snabbare
hitta fel som påverkar trafiken i näten. För en stadsnätoperatör
innebär det att man kan få larm om förändringar som man annars inte
hade sett förrän det redan påverkar stora kundgrupper. Målet är
alltså att undersöka nya verktyg för nätoperatörer att använda för
att snabbare lokalisera, eller till och med förutse fel och sätta in
åtgärder som minskar störningar för användare", säger Johan Sandell.

Waystream introducerade tekniken telemetri i sina produkter i slutet
av 2019. Med hjälp av telemetri kan tusentals parametrar som berättar
hur nätet mår samlas in från varje switch varje minut. I ett stort
nät kan det finnas hundratals, till och med tusentals switchar. Genom
aktiv kvalitetsmätning och passiv monitorering skapas därmed en unik
insikt för hur nätet fungerar.

"Det handlar om enorma datamängder som finns tillgängliga för analys.
Fler än vad en människa ensam kan hålla koll på. Samtidigt förmedlar
varje parameter viktig information. Därför är maskininlärning, där
systemen bland annat lär sig vad som är det normala vid varje
tidpunkt varje dag i veckan så användbara. När någon av dessa
tusentals parametrar avviker från det normal kan man göra en
automatiserad analys och larma driftspersonalen om avvikelsen är
allvarlig. Det är målet", förklarar Johan Sandell.

Stadsnätoperatören Lunet ingår i projeket genom att bland annat
tillhandahålla insamlad data som visar på både normaltillstånd och
verkliga händelser som påverkar kunderna. Daniel Henriksson på Lunet
jobbar dagligen med driften av nätet.

"Vi ser en stor potential i den här typen av teknologi. Vi arbetar
dagligen med olika typer av problem som påverkar våra tjänster och
kundernas upplevelse. Ibland handlar det om problem ute på Internet
som påverkar våra kunder. Där är det värdefullt att snabbt
identifiera om orsaken ligger utanför vårt nät så att vi inte lägger
tid i onödan på att felsöka. I ett annat fall kan det vara en
störning som är väldigt lokal, kanske en specifik stadsdel i nätet är
drabbad. Då vill man kunna informera kundtjänst och våra kunder om
situationen och hur det påverkar tjänsterna. Därför är det här
projektet så relevant för oss", säger Daniel Henriksson.

Forskningsprojetet stödjs av Vinnova i syfte att sprida tekniken med
maskininlärning till svenska företag och möjliggöra korsbefruktning
av AI-kunskap mellan olika tillämpningsområden. Den tekniska
expertisen inom området kommer från forskningsinstitutet RISE. Dr.
Rami Mochaourab är expert inom maskininlärning. Han säger:

"Vi är ett team inom RISE som deltar i projektet. För oss är det här
en spännande tillämpning, att se hur olika tekniker för
maskininlärning kan användas på telekomnät och inte minst stadsnät
som ju är en viktig del av den moderna infrastrukturen för
kommunikation. Det finns en dubbelriktad kunskapsöverförsel här som
är till gagn även för RISE då det ökar vår föreståelse inom
fiberaccess och stadsnät", säger Rami Mochaourab.

Forskningsprojektet sträcker sig in i 2021, men redan efter sommaren
2020 kommer de första resultaten att kunna presenteras till de
deltagande organisationerna.

Susanne Torrbackatf VD+46 (0) 70 553 20
20susanne.torrbacka@waystream.com

Waystream utvecklar nätverksprodukter för kommunikation över fiber som
är tillförlitliga, enkla att drifta och som levererar fantastiska
tjänster. Detta gör det möjligt för våra kunder att bygga näten
snabbare, mer robusta och med bättre avkastning och mer nöjda
användare. Waystream grundades 2001 med visionen att främja ett
globalt kommunikationsnät som kopplar samman människor, därför att
kommunikation skapar utveckling och innovation som gör världen
bättre.

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North under namnet WAYS.
Waystreams Certified Advisor är FNCA Sweden AB. info@fnca.se,
+46(0)8-528 00 399

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/waystream-holding-ab/r/waystream-startar-fors...

Författare Cision News