Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-05-31

WESC: VESTUM FÖRVÄRVAR UNDERTAKSBOLAG MED OMS 240 MLN KR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Klädbolaget Wesc, som ska byta verksamhetsinriktning med tillhörande namnbyte till Vestum, förvärvar We Ar(e) Group (Wagab) med dotterbolag, framgår av ett pressmeddelande.

Den initiala köpeskillingen uppgår till cirka 193 miljoner kronor på kassa- och skuldfri basis och kommer att finansieras dels med kontanta medel fördelat mellan kassa och förvärvskredit, dels med cirka 93 miljoner kronor genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot knappt 1,8 miljoner aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 2,1 procent.

Vidare kan en tilläggsköpeskilling om maximalt 30 miljoner kronor komma att utbetalas till säljarna om vissa finansiella mål för räkenskapsåren 2021 och 2022 uppnås.

Under räkenskapsåret 2020 genererade Wagab en omsättning om 240 miljoner kronor med en ebitda om 28 miljoner kronor och ebita om 24 miljoner kronor, motsvarande en ebitda-marginal om 11,9 procent och ebita-marginal om 10,0 procent.

Wagab består av fem dotterbolag och det finns cirka 30 års erfarenhet av undertaksentreprenader i koncernen. Koncernen har 139 anställda och har huvudkontor i Bromma.
Författare Direkt-SE