Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-06-03

WESC: VESTUM KÖPER BOLAG MED OMSÄTTNING CA 84 MLN KR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Wesc, som från och med måndag 7 juni handlas under nya namnet Vestum, förvärvar MTB Mark & Trädgårdsbyggarna för en köpeskilling om cirka 95,0 miljoner kronor på kassa- och skuldfri basis.

Det framgår av ett pressmeddelande.

MTB utför arbeten inom mark och väg, asfalt, vatten och avlopp samt anläggningsarbeten. Under räkenskapsåret 2020 genererade MTB en omsättning om 83,4 miljoner kronor med en ebitda om 14,5 miljoner kronor och ebita om 12,1 miljoner kronor.

Förvärvet kommer att finansieras dels med kontanta medel fördelat mellan kassa och förvärvskredit, dels med cirka 32,5 miljoner kronor genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 616.347 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,7 procent.
Författare Direkt-SE