Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-03-16

WilLak: WilLak nyckeltalsutveckling för juli 2017 - februari 2018

WILLAK NYCKELTALSUTVECKLING FÖR JULI 2017 - FEBRUARI 2018

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden juli 2017 - februari 2018 för WilLak AB (publ) (WilLak eller Bolaget).

Nästa uppdatering avseende mars 2018 offentliggörs under första delen av april 2018.
Antal levererade väggar från Bolaget uppgick i februari 2018 till 105 st, jämfört med 173 st år 2017, vilket motsvarar en minskning om -43%
Antal anställda i Bolaget uppgick i februari 2018 till 13 personer, jämfört med 23 personer januari 2017, vilket motsvarar en minskning om 43%.
Bolagets orderbok uppgick den 1 mars 2018 till 1,8 MSEK.

Sammanställning nyckeltal
+------------------------------------+------+------+------+------+------+------+--------+--------+
| Antal/MSEK | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Jan 18 | Feb 18 |
+------------------------------------+------+------+------+------+------+------+--------+--------+
| Levererade väggar 2017/18(st) | 0 | 112 | 115 | 75 | 140 | 125 | 112 | 105 |
+------------------------------------+------+------+------+------+------+------+--------+--------+
| Levererade väggar 2016/17(st) | 62 | 262 | 251 | 158 | 228 | 73 | 103 | 173 |
+------------------------------------+------+------+------+------+------+------+--------+--------+
| Utveckling (%) | - | -57% | -54% | -40% | -40% | +71% | +8% | -39 |
+------------------------------------+------+------+------+------+------+------+--------+--------+
| Antal anställda 2017/18 (st) | 19 | 17 | 16 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 |
+------------------------------------+------+------+------+------+------+------+--------+--------+
| Antal anställda 2016/17 (st) | 39 | 38 | 33 | 32 | 27 | 27 | 22 | 23 |
+------------------------------------+------+------+------+------+------+------+--------+--------+
| Utveckling (%) | - | -55% | -51% | -59% | -48% | -48% | -41% | -43 |
+------------------------------------+------+------+------+------+------+------+--------+--------+
| Orderbok (MSEK) 2017/18 | | 3,3 | 3,0 | 3,1* | 2,4 | 2,0 | 1,6* | 1,6 |
+------------------------------------+------+------+------+------+------+------+--------+--------+

Siffror för utveckling avser jämförelse mot samma månad föregående år.

*/ Den 1 februari 2018 hade bolaget utestående offerter till ett värde överstigande 20 MSEK.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: martin.axelsson@willak.se mailto:martin.axelsson@willak.se

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: jan.axelsson@willak.se mailto:jan.axelsson@willak.se

Information
Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 mars 2018 kl. 10:00.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
WilLak Pressrelease 2018-03-16.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=22553

Kort om WilLak
WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. WilLaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. WilLak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalit och utvecklingspotential. Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550, agerar Mentor och likviditetsgarant för WilLaks aktier på NGM Nordic MTF.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.