Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-13

Willhem: Positiv utveckling och stark rating

Bokslutskommuniké januari - december 2018:

· Marknadsvärdet på fastigheterna var vid utgången av året 36 265
Mkr (33 397).

· Årets orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till 2
015 Mkr (1 894), vilket motsvarar en värdeökning på 5,9 procent
(5,9). I förra årets orealiserade värdeförändring på 5,9 procent
ingick en uppjustering på 2,6 procent till följd av förändrad
redovisning av fastigheternas värde.

· Intäkterna ökade till 2 152 Mkr (2 031), ökningen motsvarar 6,0
procent.

· Driftnettot uppgick till 1 272 Mkr (1 191), en ökning med 6,8
procent. Ökningen i jämförbart fastighetsbestånd var 3,6 procent.

· Värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till -94 Mkr
(16).

· Resultat efter skatt uppgick till 2 292 Mkr (2 143).
· I december förnyades Willhems starka rating, A- Stable Outlook.
· Willhem har under året förvärvat totalt tre fastigheter med 273
lägenheter i Helsingborg till ett fastighetsvärde om 550 Mkr. Avtal
om förvärv har tecknats av en fastighet med 66 lägenheter i
Sundbyberg till ett fastighetsvärde om 190 Mkr.

· Under året har 846 lägenheter i Malmö och Karlstad avyttrats till
ett avtalat fastighetsvärde om 942 Mkr.

· Under hösten etablerades ett grönt ramverk för obligationer och
den första emissionen om 800 Mkr genomfördes.

· I februari 2018 fick Willhem priset Kundkristallen, för största
förbättring inom Service 2017, i vår kategori av bostadsbolag.

· I den årliga undersökningen, GRESB (Global Real Estate
Sustainability Benchmark) ökar Willhem sitt resultat jämfört med året
innan. Bolaget placerade sig på fjärde plats bland granskade icke
noterade bolag i Sverige.

· Styrelsen föreslår en utdelning om 0,52 kr (0,50) per aktie,
vilket motsvarar 400,6 Mkr.

Kommentar från vd Mikael Granath:

"Vi har haft ännu ett år med stark resultatutveckling, driftnettot
ökade med 6,8 procent. Portföljen har stärkts genom förvärv av 154
lägenheter i Helsingborg, 265 lägenheter i Malmö och totalt 242
lägenheter som ska uppföras i Stockholmsområdet. Vår egen
nyproduktion har utvecklats och visar på ett mycket gott resultat med
fem färdigställda projekt under året. I september emitterade vi vår
första gröna obligation om totalt 800 Mkr som ett led i vårt
finansiella hållbarhetsarbete."

För ytterligare information, kontakta:

Mikael Granath
Vd, Willhem
mikael.granath@willhem.se
0705-77 15 84

Heidi Bladh
Ekonomidirektör, Willhem
heidi.bladh@willhem.se
0709-22 36 67

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och
trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda
tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första
AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt
bostadsbolag. Läs mer på www.willhem.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/willhem/r/positiv-utveckling-och-stark-rating,...
https://mb.cision.com/Main/2476/2739909/990515.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.