Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-05-16

Wilson Therapeutics AB: Wilson Therapeutics AB (Publ) Delårsrapport 1 Januari-31 Mars 2018

1 JANUARI - 31 MARS 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
· Periodens resultat uppgick till -68,9 (-31,4) MSEK
· Resultatet per aktie före/efter utspädning var -2,43 (-1,22) SEK
· Likvida medel per den 31 mars uppgick till 426,7 (339,3) MSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

· Första patienten inkluderad i fas 3-studien FOCuS
· Nya patentansökningar inlämnade

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Offentligt kontant uppköpserbjudande om förvärv av Wilson
Therapeutics tillkännagivet

· Preliminära långtidsdata från förlängningsfasen av fas 2-studien
presenterades på vetenskaplig konferens

OM WILSON THERAPEUTICS
Wilson Therapeutics är ett bioteknikbolag, baserat i Stockholm, som
utvecklar nya läkemedel för patienter med ovanliga kopparrelaterade
sjukdomar. Wilson Therapeutics huvudprodukt WTX101 utvecklas primärt
som en ny behandling av Wilsons sjukdom och utvärderas för närvarande
i en klinisk fas 3-studie. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på
Nasdaq Stockholm med kortnamn WTX.

Mer information finns på www.wilsontherapeutics.com.
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA
Jonas Hansson, VD, Wilson Therapeutics AB
Telefon: +46 8 796 00 00
Email: jonas.hansson@wtx.se
Wilson Therapeutics AB (publ)
Org nr 556893-0357
Kungsgatan 3
SE-111 43 Stockholm
Informationen i delårsrapporten är sådan som Wilson Therapeutics är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 16 maj 2018 kl. 07.00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/wilson-therapeutics-ab/r/wilson-therapeutics-a...
http://mb.cision.com/Main/14206/2521585/841983.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.