Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-04-12

WISE GROUP: ERBJUDER AKTIEÄGARNA KÖPA DOTTERBOLAGET BRILLIANT

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Wise Group, som är ett ägarbolag med verksamheter inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/personalområdet, föreslår att årsstämman den 12 maj beslutar om en ägarspridning i dotterbolaget Brilliant Future genom en företrädesemission av units, bestående av befintliga Brillian Future-aktier samt teckningsoptioner i dotterbolaget. Aktierna och teckningsoptionerna i Brilliant Futures avses tas upp till handel på handelsplattformen Nasdaq First North.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Aktieägarna i Wise kommer att tilldelas en inköpsrätt i Brilliant för varje innehavd aktie i Wise. En inköpsrätt ger möjlighet att förvärva en unit i Brilliant, varvid en unit ger förvärvaren en befintlig Brilliant-aktie och en nyemitterad teckningsoption.

Priset i erbjudandet är 13 kronor per unit. Wise kommer att tillföras en försäljningslikvid om högst 96 miljoner kronor före erbjudandekostnader.

Wise har erhållit förvärvsförbindelser om cirka 64 miljoner kronor och garantiåtaganden om cirka 32 miljoner kronor, sammanlagt motsvarande 100 procent av erbjudandet.

"För att Brilliant ska uppfylla Nasdaq First Norths noteringskrav avser Wise att före erbjudandet lämna ett ovillkorat aktieägartillskott om cirka 40 miljoner kronor till Brilliant samt ingå ett låneavtal om cirka 27 miljoner kronor med Brilliant", skriver Wise Group.

Genom ett erbjudande med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Wise till skillnad från ett erbjudande riktat till tredje man, får Wise aktieägare möjlighet att förvärva units i Brilliant samtidigt som Wise erhåller försäljningslikvid.

"Dessutom ges de aktieägare som inte önskar utnyttja erbjudandet möjlighet att försöka sälja sina tilldelade inköpsrätter via den handel som kommer att anordnas av Mangold Fondkommission. Om aktieägarna väljer att inte utnyttja tilldelade inköpsrätter finns förvärvsförbindelser respektive garantiåtaganden från vissa aktieägare och externa investerare gentemot Wise att förvärva units i Brilliant om totalt 96 miljoner kronor, varav cirka 32 miljoner kronor utgör garantiåtaganden. Därför anser Wise styrelse att en avyttring till i första hand de egna aktieägarna är mer förmånlig för aktieägarna än om erbjudandet i första hand riktas till tredje man", heter det.

Wise avser använda nettoförsäljningslikviden i erbjudandet om cirka 90 miljoner kronor till att återbetala ett banklån som avses tas upp i samband med aktieägartillskottet till Brilliant (cirka 44 procent), finansiera låneavtalet med Brilliant (cirka 30 procent) samt stärka Wise balansräkning (cirka 23 procent).

Brilliant avser å sin sida att använda kapitalet som tillförs från Wise Group om cirka 40 miljoner kronor och från emissionslikviden från teckningsoptionerna om högst cirka 74 miljoner kronor till att fortsätta sin produktutveckling, geografiska expansion och återbetalning av lånet från Wise.

Garantiersättning utgår med 10 procent av garanterat belopp i form av kontant ersättning.

Måndagens besked kommer i spåren av att Wise Group i januari meddelade att bolaget undersökte möjligheten att överföra ägandet i dotterbolaget Brilliant Future till aktieägarna i Wise Group och i samband med detta notera Brilliant Futures aktier på lämplig marknadsplats.

Preliminär första dag för handel i Brilliants aktier är den 23 juni 2021. Teckningsoptionerna beräknas kunna tas upp till handel under vecka 27 i sommar.
Författare Direkt-SE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.