Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-22

Wise Group: Kommuniké från årsstämma i Wise Group den 22 maj 2014

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I WISE GROUP DEN 22 MAJ 2014

Årsstämma med aktieägarna i Wise Group AB (publ) har hållits den 22 maj
2014. Vid årsstämman fattades bl.a. beslut om att till ägarna utdela 0,03
kr per aktie samt att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission.

Disposition avseende Wise Group AB:s (publ) resultat.

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för år
2013 för moderbolaget samt för koncernen. Årsstämman beslutade att till
ägarna utdela 0,03 kr per aktie vilket summerar till 4 434 516 kr samt att
resterande balanserade vinstmedel om 72 324 711 kr ska överföras i ny
räkning. Det huvudsakliga innehållet i de fastställda räkenskaperna har
tidigare presenterats i bokslutskommuniké för år 2013 som offentliggjordes
den 21 februari 2014.

Val av styrelse m.m.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Peter Birath, Ewa Lagerqvist,
Erik Mitteregger, Stefan Rossi och Torvald Thedéen och Cecilia Lundin
valdes som ny ordinarie styrelseledamot.

Arvode om 165 000 kr skall utgå till styrelsens ordförande och därtill
skall arvode om 70 000 kr utgå till vardera styrelseledamot.

Bemyndigande till styrelsen

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen, att vid ett flera tillfällen,
intill tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 14 000 000
aktier. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna
ökas med högst 140 000 kr. Bemyndigandet skall även innefatta rätt för
styrelsen att besluta om nyemission med bestämmelse om apport, kvittning
eller annat villkor som avses i 13 kap 5§ 6p aktiebolagslagen. Skälen till
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen
att genom en förenklad process genomföra mindre företagsförvärv.

Stockholm 2014-05-22

För ytterligare information, kontakta:
Roland Gustavsson, VD Wise Group AB (publ)
Tel: 08-555 290 00, 070-431 29 06
e-post: roland.gustavsson@wisegroup.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Wise Group Kommuniké från årsstämma.pdf

Om Wise Group
Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och
utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och
HR/Personalområdet. Wise har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö,
Linköping, Borås och Köpenhamn. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North
Premier med Mangold Fondkommission som Certified Adviser. www.wisegroup.se

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.