Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-31

WISE GROUP: KORTTIDSPERMITTERAR OCH VARSLAR OM UPPSÄGNINGAR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Wise Group, som är ett ägarbolag med
verksamheter inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/personalområdet, har
beslutat att genomföra korttidspermitteringar vid samtliga arbetsställen för
att anpassa personalstyrkan till rådande marknadsförutsättningar.
Bolagsgruppen har samtidigt för avsikt att varsla cirka 50 medarbetare om
uppsägning.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Osäkerheten kring utvecklingen av samhällsekonomin kopplat till coronaviruset
påverkar Wise Groups verksamhet negativt på grund av bland annat lägre
efterfrågan på rekrytering- och konsultuthyrningstjänster samt framflyttade
projekt vad gäller medarbetarundersökningar.

Ytterligare permitteringar och varsel kan inte uteslutas, uppger bolaget.

Wise delårsrapport för det första kvartalet väntas den 14 maj.

"Preliminära bedömningar indikerar att Covid-19s påverkan på kvartalets
omsättning och resultat varit begränsad", skriver bolaget.

Majoriteten av permitteringarna kommer att ske med stöd av statliga
subventioner. Erik Mitteregger och Stefan Rossi, styrelseledamöter och
tillika två av Wise Groups större ägare, har meddelat att de helt avstår sina
styrelsearvoden från och med april fram till årsstämman 2021. Övriga
styrelsearvoden föreslås vara oförändrade. Koncernledningen och samtliga
dotterbolags-vd:ar har samtidigt beslutat att tillsvidare sänka sina löner
med 10 procent.

"Besluten har fattats mot bakgrund av den osäkerhet om utvecklingen av
samhällsekonomin som relaterar till coronaviruset", uppger Wise Group.

---------------------------------------
Johan Lind +46 8 5191 7954

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News