Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-15

Wise Group: Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2019

WISE GROUP AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2019

Finansiell utveckling januari - mars 2019
• Omsättningen ökade under perioden med 7 procent till 244,1 Mkr jämfört med 227,5 Mkr motsvarande period föregående år.
• EBITDA uppgick till 4,6 Mkr jämfört med 13,8 Mkr motsvarande period föregående år.
• Rörelseresultatet uppgick till -4,8 Mkr jämfört med 10,5 Mkr motsvarande period föregående år.
• Resultatet före skatt uppgick till -5,3 Mkr jämfört med 10,5 Mkr motsvarande period föregående år.
• Periodens resultat uppgick till -4,3 Mkr jämfört med 8,0 Mkr motsvarande period föregående år.
• Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,58 kr (1,08 kr).
• Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,56 kr (1,05 kr).
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1,0 Mkr (3,1 Mkr).

Viktiga händelser under första kvartalet
• Lars Gundersen utsågs till ny tillförordnad vd för dotterbolaget Brilliant Future AB och tillträdde den 1 februari 2019 och inträdde då i Wise Groups ledningsgrupp.
• Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om maximalt 25,9 Mkr (22,2 Mkr) motsvarande 3,50 kr (3,00 kr) per aktie. Avstämningsdag för utdelning föreslås till den 17 maj 2019.

Viktiga händelser efter kvartalets slut
• Wise Group meddelade preliminärt resultat för första kvartalet samt informerade om en omstrukturering i dotterbolaget Edge HR AB och en strategisk översyn avseende dotterbolaget Brilliant Future AB. Omstruktureringen i Edge HR innebär att kvartalet belastas med kostnader av engångskaraktär om 6,0 Mkr.

2019-05-15

För ytterligare information, kontakta:

Erik Mitteregger, styrelseordförande Wise Group AB (publ) Tel: +46 706 00 44 84
e-post: erik.mitteregger@wisegroup.se mailto:erik.mitteregger@wisegroup.se

Ingrid Höög, vd Wise Group AB (publ) Tel: +46 765 25 90 05
e-post: ingrid.hoog@wisegroup.se mailto:ingrid.hoog@wisegroup.se

Denna information är sådan information som Wise Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 maj 2019 kl. 08:30 CEST.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Wise Group Pressrelease 2019-05-15.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=26150
Wise Group Delarsrapport Q1 2019.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=26151

Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/Personalområdet. Wise har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingfors. Aktien handlas på Nasdaq Stockholm, Small Cap. www.wisegroup.se http://www.wisegroup.se

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.