Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-01

WntResearch: Biostock om WntResearch

BioStock publicerade den 1 oktober 2019 en VD-intervju och artikel om
WntResearch, som återges nedan och även kan läsas via länken:

https://www.biostock.se/2019/10/wntresearch-satsar-for-att-bli-ett-kompl...

WntResearch satsar för att bli ett komplett bioteknikbolag

I dagens vd-intervju samtalar vi med Malmöbaserade WntResearchs vd,
Peter Morsing. Han beskriver bolagets spännande resa med den primära
läkemedelskandidaten Foxy-5 som för närvarande genomgår en fas
II-studie inom tjocktarmscancer. Kandidaten skiljer sig från de
flesta andra cancerterapier eftersom den fokuserar på att hindra
spridning av tumörceller som bildar dottertumörer. Peter Morsing
berättar också om bolagets senaste upptäckt som resulterat i en ny
patentansökan.

Bioteknikbolaget WntResearch (https://www.wntresearch.com/) arbetar
med utveckling och kommersialisering av läkemedel som gör att
cancerdrabbade får en bättre prognos med ökade chanser att leva
längre. Bolaget utvecklar en helt ny typ av läkemedel som hämmar
tumörcellers förmåga att sprida sig och bilda nya tumörer.

De allra flesta som avlider i cancer gör det till följd av
tumörspridning. Därför är behovet av en specifik behandling för att
motverka detta mycket stort. För närvarande saknas dock
behandlingsalternativ med detta fokus. I stället behandlas sekundära
tumörer vanligtvis på samma sätt som primärtumören, det vill säga med
strålning, kirurgi och cellgifter. Förutom att dessa behandlingar är
mycket kostsamma, medför de inte sällan svåra biverkningar.

Foxy-5 hindrar tumörspridning

WntResearchs främsta läkemedelskandidat, Foxy-5, är en peptid som
härmar det kroppsegna proteinet WNT5A. Detta protein finns naturligt
i många olika celler och bidrar till regleringen av olika cellulära
processer, inklusive celldelning, differentiering, vidhäftning,
polaritet, migration och invasion. En låg nivå av detta protein har
visat sig öka risken för tumörspridning eftersom cancercellerna
lossnar från vävnaden och kan därmed sprida sig i kroppen. Tidigare
forskning visar också att det finns ett samband mellan förekomsten av
WNT5A i cancerceller och risken att dö av bland annat bröst-, kolon-
och prostatacancer.

Tanken är att addera Foxy-5 till cancerpatienter med låga nivåer av
WNT5A i primärtumören för att minska tumörcellernas förmåga att
sprida sig i kroppen och därigenom motverka bildandet av
dottertumörer. I prekliniska studier har Foxy-5 visat upp goda
resultat med så mycket som 80 procents minskning av tumörbildningen.
Även fas I gav positivt utfall genom att man kunde konstatera en god
säkerhetsprofil för Foxy-5 eftersom ingen toxicitet hittades för de
testade doserna.

WntResearchs vd, Peter Morsing, som har över 20 års erfarenhet från
läkemedels- och bioteknikindustrin, berättar om Foxy-5 och dess
potential att förändra situationen för patienterna:

- Ett cancerbesked är ett tufft besked att få, men hos majoriteten av
alla patienter lyckas man få bukt med tumören genom operation, och i
bland med en efterbehandling, under förutsättning att tumören
upptäcks tidigt. Därför är det bra att Sverige nu som ett av de sista
länderna i Europa erbjuder screening för tjocktarmscancer i hela
landet.

- Om tumören återkommer efter den första behandlingen är utsikterna
för överlevnad betydligt sämre. Foxy-5 fyller ett stort gap i de
verktyg som i dag finns för att förhindra att detta sker, eftersom
den har potential att behandla samtliga patienter med förhöjd risk
för återfall redan före operation. Risken för att en tumör
återuppstår minskar därigenom påtagligt. Att Foxy-5 hittills inte
gett upphov till några allvarliga biverkningar gör denna behandling
till ett lätt val om de effekter som vi sett i pre-klinik även ses i
patienter.

Forskning med rötter i Lunds universitet

Idén att utveckla innovationer baserat på proteinet WNT5A kommer från
WntResearchs grundare, professor Tommy Andersson, och hans
forskargrupp vid Medicinska fakulteten på Lunds universitet. För att
kunna utveckla idén och kommersialisera gruppens forskning bildade
han WntResarch år 2007 tillsammans med bolaget Forskarpatent i Syd
och Kjell Stenberg som varit aktiv i ett flertal bioteknikbolag genom
åren. Tommy Andersson är upphovsmannen till de tre patentfamiljer som
utgör basen för WntResearchs verksamhet. Han är också aktiv i
bolagets styrelse som sedan i somras leds av Gudrun Anstrén,
apotekare med med mångårig erfarenhet från läkemedelsutveckling,
bland annat hos Astra Zeneca.

Klinisk fas II-studie i Europa

I april inledde WntResearch en klinisk fas II-studie med Foxy-5 på ett
flertal klniker i Spanien med första inkluderade patienten på INCLIVA
Medical Research Institute under ledning av professor Andrés
Cervantes. Studien går ut på att undersöka effekten av Foxy-5 som en
så kallad neoadjuvant cancerbehandling, det vill säga en behandling
som föregår en operation, i det här fallet för patienter med
tjocktarmscancer som har hög risk för återfall efter det att
primärtumören opererats bort. Studien har finansiering fram till
sommaren 2020 då företaget förväntas se positiva tecken på effekt av
behandlingen, med kapital från en företrädesemission som genomfördes
i april och tillförde bolaget 25,4 Mkr före emissionskostnader.

För BioStock berättar Peter Morsing mer om kandidaten, studien och
bolaget.

Vad gör Foxy-5 speciell jämfört med andra cancerbehandlingar?

- Om vi koncentrerar oss på den icke-kirurgiska behandlingen, så har
den ofta en problematisk biverkningsprofil och passar inte alla
patienter. Förutom kemoterapi riktar de flesta andra behandlingar sig
mot patienter med återfall. Foxy-5 har en potential att förhindra att
patienterna får ett återfall och det med en substans som hittills
visat sig tolereras väldigt bra av patienterna. Jag ser även att man
kan komma att behandla patienter som i dag inte klarar av eller vill
genomgå kemoterapi som är väldigt påfrestande fär patienten.

Hur är det tänkt att Foxy-5 ska positioneras på marknaden i
förhållande till rådande behandlingsregimer?

- Den pågående studien riktar sig till patienter med tjocktarmscancer
och en hög risk för återfall. Patienterna behandlas under en period i
sjukdomsförloppet där ingen annan terapi används idag. Eftersom en
tumör i detta skede i princip är symptomfri och majoriteten av
patienterna kommer att "botas" genom kirurgi, ställs det stora krav
på det läkemedel som används. Foxy-5 har potential att vara just
denna terapi och fortsatta kliniska studier kommer att bredda
användningsområdet till andra cancerdiagnoser och kombinationer.
Foxy-5 fyller alltså ett stort medicinskt behov där det idag saknas
behandlingsalternativ.

Vilka är era primära mål med den nu pågående fas II-studien av Foxy-5?

- Med studien hoppas vi kunna visa att Foxy-5 motverkar tumörspridning
och återfallsrisk hos patienter med tjocktarmscancer. Det primära
syftet är att dokumentera hur många som får återfall i form av
tumörbildning och hur Foxy-5 påverkar tiden för återfall. Majoriteten
av alla återfall i denna patientgrupp sker normalt inom 12-24 månader
efter diagnos. Vi kommer därför att följa patienterna under 24
månader, men detta är lång tid för ett så litet bioteknikbolag som vi
är, så vi har valt att använda en relativt ny metod med en tidig
markör för återfall. Den kan förutspå återkomsten av metastaser med
hög precision och mer än 12 månader innan de syns vid till exempel
tomografi.

- Även om metoden ännu inte godkänts av regulatoriska myndigheter, så
används den redan i ett stort antal kliniska studier och av flera
stora läkemedelsbolag som beslutsunderlag för att driva projekt
vidare. Vårt mål är att så tidigt som möjligt i studien kunna få
belägg för att Foxy-5 är ett fungerande koncept, vilket blir ett
viktigt stöd i våra diskussioner med möjliga samarbetspartners.

Vad skulle ett så kallat proof-of-concept innebära för WntResearch,
Foxy-5 och vidareutvecklingen av projektet?

- Om vi kan visa att Foxy-5 har en positiv effekt i den valda
patientgruppen, så är det ett första viktigt steg mot en helt ny
revolutionerande behandling av cancerpatienter. Baserat på tidigare
forskningsresultat öppnar det upp för att utveckla Foxy-5 för ett
stort antal andra cancerformer och behandlingsintervall. Med positiva
resultat i den nuvarande patientgruppen är det ett enkelt beslut att
expandera terapiområden för Foxy-5.

Fas II-studien med Foxy-5 har även godkänts av den regulatoriska
myndigheten och centrala etiska kommittén i Nederländerna och en
ansökan om att starta studien i Ungern har nyligen lämnats in. Hur
ser tidplanen för återstoden av studien ut?

- Vi har valt studiedesign för att optimera möjligheterna att påvisa
en effekt hos patienter och till del efterlikna den framtida
positioneringen av Foxy-5 som en neoadjuvant behandling. Detta är ett
helt nytt sätt att behandla patienter med tjocktarmscancer och
innebär att vi behöver nya rutiner och ny logistik på de kliniker där
studien genomförs.

- När en klinisk studie startar upp kan det ta lite tid att etablera
rutiner och testa logistiken, vilket vi har erfarit även i vår
studie. För att komma till rätta med detta har vi justerat
protokollet och angivit snävare tidsramar och det har nu accepterats
av de flesta kliniker vi arbetar med. Men det finns några kliniker
som inte accepterat de nya begränsningarna och där har rekryteringen
till studien halkat efter något under sommaren. Därför har vi
identifierat nya kliniker i Spanien som vi nu är i slutförhandlingar
med. Dessutom startar vi studien i Ungern med 12 nya klinker som alla
accepterar det nya studieprotokollet. Det finns alltså en risk för
att vi inte riktigt kommer i mål med att visa en signal på effekt i
slutet av juni som vi sagt, men vi är fortsatt optimistiska.

Ni har tidigare sagt att WntResearch kommer att söka partnerskap för
indikationen tjocktarmscancer förutsatt att ni når positiva resultat
i fas II. Nyligen inledde ni ett samarbete med Sage-group som stödjer
innovativa forskningsbolag i strategiarbete och affärsförhandlingar.
Vad innebär detta mer konkret och vad hoppas ni att samarbetet ska
leda till?

- Bakgrunden är att vi vill starta ett proaktivt arbete för och skapa
en kontinuerlig dialog med ett urval av intressanta partners, så att
vi är redo för affärsdiskussioner i samband med att vi kan läsa ut
viktiga data från vår pågående fas II-studie. Sage är nu en del av
vårt team och jag tror mycket på detta samarbete.

- I mer konkreta termer kommer Sage bistå med att hantera befintliga
kontakter och identifiera möjliga strategiska affärspartners för
WntResearch. Med hjälp av kontakter från tidi...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.