Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-27

WntResearch: Flaggningsmeddelande i WntResearch

Wntresearch AB ("WntResearch" eller "Bolaget") meddelar härmed att
bolagets aktieägare Kjell Stenberg passerat flaggningsgränsen om 5
procent av antalet aktier och röster i Bolaget med anledning av
genomförd företrädesemission av units samt efterföljande riktad
nyemission av aktier till garanter.

Antalet aktier och röster i WntResearch har ökat från 25 371 223 till
50 742 445 med anledning av att den företrädesemission av units, som
beslutades av styrelsen den 23 mars 2020 och som godkändes av extra
bolagsstämma i Bolaget den 15 april 2020 ("Företrädesemissionen"),
registrerats vid Bolagsverket. Därutöver har antalet aktier och
röster i WntResearch ökat från 50 742 445 till 52 825 308 med
anledning av att den riktade nyemissionen av aktier till de garanter
i Företrädesemissionen som valt att erhålla garantiersättning i form
av nyemitterade aktier i Bolaget ("Ersättningsemissionen"), som
kommunicerades av Bolaget den 19 maj 2020, registrerats av
Bolagsverket.

Aktieägaren Kjell Stenberg hade före Företrädesemissionen och
Ersättningsemissionen 1 461 148 aktier, motsvarande cirka 5,76
procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Efter genomförd
registrering av Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen
innehar Kjell Stenberg 1 601 148 aktier, motsvarande cirka 3,03
procent av antalet utestående aktier och röster i Bolaget.
Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen medför därmed att
Kjell Stenbergs innehav av aktier och röster i Bolaget passerat
flaggningsgränsen om 5 procent.

För ytterligare information om WntResearch, kontakta:

Peter Morsing, vd, WntResearch AB
E-mail: pm@wntresearch.com
Telefon: +46 72 720 0711

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 27 maj 2020.

Om WntResearch

WntResearch är ett forsknings- och utvecklingsföretag inom onkologi
som utvecklar nya terapier för att förhindra utveckling av
cancermetastaser. Bolagets fokus är WNT5A, ett protein som förhindrar
den metastatiska processen i kroppen och visionen är att
cancerpatienter ska slippa metastaser. Idag drabbas var tredje person
av cancer och cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall
orsakas av metastaserna. Även om dagens cancerbehandling har blivit
mer effektiv, finns inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av
just metastaser. Läkemedelskandidaten Foxy-5 efterliknar WNT5A's
funktion att minska rörligheten och därmed spridningen av
cancerceller. Foxy-5 har uppvisat en god säkerhetsprofil med få
biverkningar i två kliniska fas I-studier. Bolagets
läkemedelskandidat Foxy-5 är nu i en pågående klinisk fas 2-studie på
patienter med tjocktarmscancer. Foxy-5 är enligt Bolagets bedömning
en läkemedelskandidat som är ensam i sitt slag med dess särskilda
verkningsmekanism inom ett område där andra läkemedel eller
behandlingskoncept saknas. WntResearch är noterat på Spotlight Stock
Market. För mer information se: www.wntresearch.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/wntresearch/r/flaggningsmeddelande-i-wntresea...
https://mb.cision.com/Main/11610/3121604/1254667.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.