Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-20

WntResearch: WntResearch meddelar att NeoFox studien har få rapporterade biverkningar och behandling med Foxy-5 bedöms som...

Datasäkerhetskommittén (DSMB) för WntResearch NeoFox studie
sammanträdde idag för att analysera biverkningsrapporter från de tio
första patienterna som i snitt behandlats i 7 veckor med Foxy-5 samt
genomgått operation. Resultaten visar som förväntat få biverkningar
och denna positiva analys medför att studien kan fortsätta som
planerat.

Som tidigare meddelats har WntResarch som en del av godkännandet för
studiestart anmodats att genomföra en första säkerhetsanalys då tio
patienter genomgått operation under pågående Foxy-5 administration.
DSMB-gruppen består av mycket erfarna kliniska forskare; Professor
Jan Vermorken, Professor Andrés Cervantes och Dr Ramon Salazar
tillsammans med SMS-oncologys chefsläkare Stephan Winckels, som
samtliga bedömer biverkningsprofilen som godartad. Frekvensen av
rapporterade biverkningar som bedöms vara relaterade till
användningen av Foxy-5 är låg. Samtliga av dessa biverkningar är
milda och ej återkommande vid fortsatt behandling. Ingen patient har
avbrutit studien pga biverkningar.

"Denna första säkerhetsanalys i patienter som ingår i vår målgrupp
styrker vår uppfattning att Foxy-5 är en säker produkt och bekräftar
utfallet från våra tidigare toxikologiska studier. Resultatet är
viktigt framförallt ur två aspekter; att Foxy-5 kan administreras
utan risk till cancerpatienter som i övrigt är vid god hälsa och att
Foxy-5 hittills inte visat tecken på att påverka läkningsprocessen
efter kirurgi. En säker och i princip biverkningsfri produkt är en
förutsättning för att få acceptans som framtida neoadjuvant
behandling av patienter" säger WntResearchs vd Peter Morsing.

För ytterligare information kontakta:

Peter Morsing, vd, WntResearch AB
E-mail: pm@wntresearch.com

Telefon: 0727 200711

Denna information är sådan information som WntResearch AB är skyldigt
att offentliggöra

enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående

kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2019.

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som verkar
genom att hämma tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och
bilda metastaser. Metastaser är den främsta anledningen till att
människor dör av cancer och behandling för att förhindra detta
saknas. Foxy-5, som är företagets längst framskridna
läkemedelskandidat, är en peptid som härmar det kroppsegna proteinet
WNT5A. Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska
tumörcellernas rörelse- och invasionsförmåga och därmed motverka
uppkomst av metastaser. Resultat från fas 1-studier i patienter med
tjocktarms-, prostata- eller bröstcancer visar på en gynnsam
säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på
biologisk aktivitet. Nyligen inleddes en fas 2 multicenter studie på
patienter med tjocktarmscancer för att studera den
anti-metastaserande effekten hos Foxy-5. WntResearch är noterat på
Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/wntresearch/r/wntresearch-meddelar-att-neofox...
https://mb.cision.com/Main/11610/2996652/1165638.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.