Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-16

WntResearch: WntResearch offentliggör Årsredovisning

WntResearch offentliggör Årsredovisningen för 2019, se bifogad fil.

För ytterligare information kontakta:

Peter Morsing, Verkställande Direktör, WntResearch AB

E-mail: pm@wntresearch.com

Telefon: 0727 200711

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som verkar
genom att hämma tumörceller-nas förmåga att sprida sig i kroppen och
bilda metastaser. Metastaser är den främsta anledningen till att
människor dör av cancer och behandling för att förhindra detta
saknas. Foxy-5, som är företagets längst framskridna
läkemedelskandidat, är en peptid som härmar det kroppsegna proteinet
WNT5A. Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska
tumörcellernas rörelse- och invasionsförmåga och därmed motverka
uppkomst av metastaser. Resultat från fas 1-studier i patienter med
tjocktarms-, prostata- eller bröstcancer visar på en gynnsam
säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på
biologisk aktivitet. En fas 2 multicenter studie på patienter med
tjocktarmscancer pågår för att studera den anti-metastaserande
effekten hos Foxy-5. WntResearch är noterat på Spotlight Stock
Market. För mer information se: www.wntresearch.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/wntresearch/r/wntresearch-offentliggor-arsred...
https://mb.cision.com/Main/11610/3089736/1230587.pdf

Författare Cision News