Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-26

Wonderful Times Group: Wonderful Times Group: Kommuniké från årsstämma den 25 maj 2020

Aktieägarna i Wonderful Times Group AB (publ), 556684-2695 har idag
hållit årsstämma. Bland annat fattade stämman följande beslut:

Årsredovisning och ansvarsfrihet
Stämman beslutade att fastställa moderbolagets och koncernens
resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2019. Stämman
beslutade att moderbolagets balanserade resultat överföres i ny
räkning. Stämman beviljade styrelsen och den verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter.
Stämman beslutade om omval av Catherine Ehrensvärd och Ola Brageborn
samt om nyval av Kasper Ljungkvist och Marcus Krüger. Till styrelsens
ordförande utsågs Ola Brageborn.

Till ordinarie revisorer valdes det auktoriserade revisionsbolaget BDO
AB med huvudansvarig revisor auktoriserad revisor Anna Grimäng
Carlman.

Arvoden

Stämman beslutade att arvodet till styrelsen ska utgå med 75 000
kronor till styrelsens ordförande och 50 000 kronor till envar av de
övriga av stämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i
bolaget. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Sammansättning av valberedning inför årsstämman 2021

Stämman beslutade att styrelsens ordförande ska äga rätt att
sammankalla en valberedning bestående av en representant för envar av
de, minst tre och högst fyra, största aktieägarna i bolaget jämte
styrelseordföranden, om denne inte är ledamot i egenskap av
ägarrepresentant. Ordförande och sammankallande i valberedningen ska
vara styrelsens ordförande. Valberedningen ska presentera sitt
förslag senast i samband med att kallelse till årsstämma utfärdas.

För ytterligare information besök www.wonderfultimes.se eller
kontakta:

Ola Brageborn, Styrelseordförande, Wonderful Times Group AB
Mobil: 070 - 209 48 01

E-post: ola.brageborn@armatus.se

Mobil: 070-486 99 83
E-post: sofia.ljungdahl@wonderfultimes.se

www.wonderfultimes.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/wonderful-times-group/r/wonderful-times-group...
https://mb.cision.com/Main/11574/3119891/1253626.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.