Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-25

Wulff-Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2021

OSAVUOSIKATSAUS 25.10.2021 KLO 9.30

Tämä on tiivistelmä Wulff-Yhtiöt Oyj:n tammi-syyskuun 2021 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä. Raportti on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla www.wulff.fi.
 

Yritysosto siivitti kasvua, myönteinen tuloskehitys jatkui

1.7.-30.9.2021 LYHYESTI

  • Liikevaihto oli 24,2 miljoonaa euroa (12,4), kasvua 95,1 %
  • Käyttökate (EBITDA) ja vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) olivat 1,7 miljoonaa euroa (1,3)
  • Liikevoitto (EBIT) ja vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) olivat 1,0 miljoonaa euroa (0,9)
  • Osakekohtainen tulos (EPS) ja vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS) olivat 0,10 euroa (0,09)
  • Wulff arvioi, että liikevaihto 2021 kasvaa yli 90 miljoonan euron (57,5 miljoonaa euroa vuonna 2020), liikevoitto kasvaa edellisestä vuodesta merkittävästi ja vertailukelpoinen liikevoitto säilyy hyvällä tasolla 2021.

1.1.-30.9.2021 LYHYESTI

  • Liikevaihto oli 62,8 miljoonaa euroa (42,2), kasvua 48,7 %
  • Käyttökate (EBITDA) oli 7,7 miljoonaa euroa (3,7) ja vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 4,0 miljoonaa euroa (3,7)
  • Liikevoitto (EBIT) oli 6,2 miljoonaa euroa (2,4) ja vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) 2,4 miljoonaa euroa (2,4)
  • Osakekohtainen (EPS) oli 0,78 euroa (0,19) ja vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,23 euroa (0,19)
  • Omavaraisuusaste oli 35,9 % (41,5)

WULFF-YHTIÖTOYJ:NTOIMITUSJOHTAJA ELINA PIENIMÄKI

"Työelämän murros on täällä nyt, ja me Wulffilla olemme valmiita palvelemaan asiakkaitamme uudessa tilanteessa. Uskomme vahvasti siihen, että ihmiset palaavat innolla työpaikoille ja kohtaamisiin, samalla monipaikkaisesti tehtävä työ ja etätyö on tullut osaksi arkeamme pysyvästi. Alamme markkinajohtajana ja monikanavaisena yrityksenä tavoitamme kattavasti ja henkilökohtaisesti eri alojen erikokoiset yritykset toimintamaissamme. Saamme reaaliaikaista tietoa yritysten tarpeista - ja pystymme vastaamaan niihin nopeasti. Asemaamme markkinoilla vahvistaa ja kasvua sekä kannattavuuden myönteistä kehitystä tukee toukokuinen Staples Finlandin osto Wulff-konserniin. Olemme toteuttaneet Sopimusmyynnin yhdistämistoimenpiteitä määrätietoisesti ja ripeästi. Syyskuussa päättyneiden Wulff Solutionsin (aiemmin Staples Finland) ja Wulff Oy Ab:n yhteistoimintaneuvottelujen myötä meillä on Suomessa tehokkaasti toimiva, myyntiin ja asiakaskokemukseen keskittyvä organisaatio. Vaikka oli välttämätöntä päättää työsuhteita päällekkäisyyksiä karsittaessa, kasvoi Wulff-perhe kokonaisuudessaan Suomessa uusilla huippuammattilaisilla. Saimme myös uusia kumppaneita ja asiakkaita. Iloitsen siitä, että saan tehdä töitä minulle jo tuttujen ja uusien wulffilaisten sekä Wulffille tärkein ihmisten kanssa."

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Tammi-syyskuussa 2021 liikevaihto oli 62,8 miljoonaa euroa (42,2) ja heinä-syyskuussa 24,2 miljoonaa euroa (12,4). Liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 48,7 % (2,3) ja 95,1 % (3,2) kolmannella vuosineljänneksellä. Liikevaihto kasvoi 3.5.2021 toteutetun Wulff Solutions -yrityskaupan ansiosta. Asiantuntijamyynti-segmentin hygienia- ja suojaustarvikkeiden myynti laski pandemiavuodesta 2020. 

Wulff Solutions -yhtiöstä maksettiin 6,0 miljoonaa euroa. Lopullinen kauppahinta 6,0 miljoonaa euroa on vähemmän kuin yhtiön hankintahetken 3.5.2021 nettovarallisuus, noin 10,5 miljoonaa euroa. Toteutetusta edullisesta yrityskaupasta johtuva liikearvon tuloutus 4,5 miljoonaa euroa on kirjattu liiketoiminnan muihin tuottoihin. Tämä negatiivisen liikearvon tuloutus on käsitelty vertailukelpoisuuteen vaikuttavana kertaluontoisena eränä.

Myyntikate oli 19,8 miljoonaa euroa (15,4) eli 31,5 % liikevaihdosta (36,5) tammi-syyskuussa 2021 ja 7,4 miljoonaa euroa (4,4) kolmannella vuosineljänneksellä, eli 30,5 % (35,5) liikevaihdosta. Myyntikate kasvoi 3.5.2021 toteutetun Wulff Solutions -yrityskaupan ansiosta 5,5 miljoonaa euroa koko katsauskaudella ja 3,1 miljoonaa euroa heinä-syyskuussa. Kasvaneen Sopimusasiakkaat-segmentin katetaso suhteessa liikevaihtoon on Asiantuntijamyynnin katetasoa matalampi. Myyntikatetaso jäi vertailukaudesta myös hygieniatuotteiden hintatason vakiinnuttua pandemiavuodesta 2020.

Henkilöstökulut tammi-syyskuussa 2021 olivat 11,2 miljoonaa euroa (8,8) ja ne olivat suhteessa liikevaihtoon 17,9 % (20,8) ja vastaavasti 3,7 miljoonaa euroa (2,3) kolmannella vuosineljänneksellä, eli 15,4 % (18,4) liikevaihdosta. Yrityskaupan myötä Wulffin henkilöstö kasvoi 114 työntekijällä. Henkilöstökulujen määrän kasvu suhteessa liikevaihtoon oli liikevaihdon kasvua pienempi. Toisen vuosineljänneksen 2021 kertaluonteiset yrityskaupan toteutuksesta ja työsuhteen päättämisestä johtuvat henkilöstökulut olivat noin 0,2 miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan muut kulut olivat 5,9 miljoonaa euroa (3,2), eli 9,4 % (7,5) liikevaihdosta tammi-syyskuussa 2021 ja vastaavasti 2,1 miljoonaa euroa (0,9) kolmannella vuosineljänneksellä eli 8,8 % (7,3) liikevaihdosta. Toisen vuosineljänneksen 2021 kertaluonteiset yrityskaupan toteutukseen liittyvät kustannukset olivat noin 0,5 miljoonaa euroa.

Tammi-syyskuussa 2021 käyttökate (EBITDA) oli 7,7 miljoonaa euroa (3,7) eli 12,3 % (8,7) liikevaihdosta ja heinä-syyskuussa 1,7 miljoonaa euroa (1,3), eli 7,1 % (10,7) liikevaihdosta. Vertailukelpoisista tuloksista on vähennetty toisen vuosineljänneksen aikana toteutunut edullisesta yrityskaupasta johtuva liikearvon tuloutus 4,5 miljoonaa euroa ja yrityskaupan toteutuksesta johtuvat kustannukset 0,7 miljoonaa euroa. Katsauskaudella 2020 ei ollut vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 4,0 miljoonaa euroa (3,7) eli 6,3 % (8,7) liikevaihdosta tammi-syyskuussa 2021 ja heinä-syyskuussa 1,7 miljoonaa euroa (1,3), eli 7,1 % (10,7) liikevaihdosta.

Tammi-syyskuussa 2021 liikevoitto (EBIT) oli 6,2 miljoonaa euroa (2,4), eli 9,8 % (5,7) liikevaihdosta ja vastaavasti 1,0 miljoonaa euroa (0,9), eli 4,3 % (7,2) kolmannella vuosineljänneksellä. Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) oli 2,4 miljoonaa euroa (2,4), eli 3,8 % (5,7) liikevaihdosta ja vastaavasti 1,0 miljoonaa euroa (0,9), eli 4,3 % (7,2) kolmannella vuosineljänneksellä.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat tammi-syyskuussa 2021 nettomääräisesti -0,3 miljoonaa euroa (-0,5), sisältäen korkokuluja -0,2 miljoonaa euroa (-0,1) sekä lähinnä valuuttakurssien vaihteluista johtuvia muita rahoituseriä ja pankkikuluja nettomääräisesti -0,1 miljoonaa euroa (-0,4). Kolmannella vuosineljänneksellä rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti -0,1 miljoonaa euroa (-0,1).

Tammi-syyskuussa 2021 tulos ennen veroja oli 5,9 miljoonaa euroa (1,9) ja kolmannen vuosineljänneksen tulos ennen veroja oli 0,9 miljoonaa euroa (0,8). Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 2,1 miljoonaa euroa (1,9) ja kolmannen vuosineljänneksen vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 0,9 miljoonaa euroa (0,8).

Katsauskauden tulos oli 5,5 miljoonaa euroa (1,6) tammi-syyskuussa 2021 ja kolmannella vuosineljänneksellä 0,8 miljoonaa euroa (0,7). Vertailukelpoinen katsauskauden tulos oli 1,8 miljoonaa euroa (1,6) ja kolmannella vuosineljänneksellä vertailukelpoinen tulos 0,8 miljoonaa euroa (0,7).

Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,78 euroa (0,19) tammi-syyskuussa 2021 ja kolmannella vuosineljänneksellä 0,10 (0,09). Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,23 euroa (0,19) tammi-syyskuussa 2021 ja 0,10 (0,09) kolmannella vuosineljänneksellä.

TUNNUSLUVUT

III III I-III I-III I-IV
1 000 euroa 2021 2020 2021 2020 2020
Liikevaihto 24 12 62 42 227 57 541
246 425 788
Liikevaihdon muutos, % 95,1 3,2 % 48,7 2,3 % 2,1 %
% %
Myyntikate 7 392 4 408 19 15 403 20 748
806
Myyntikate, % 30,5 35,5 31,5 36,5 % 36,1 %
% % %
Käyttökate (EBITDA) 1 714 1 327 7 738 3 677 5 204
Käyttökate (EBITDA), % 7,1 % 10,7 12,3 8,7 % 9,0 %
liikevaihdosta % %
Vertailukelpoinen käyttökate 1 714 1 327 3 981 3 677 5 204
(EBITDA)
Vertailukelpoinen käyttökate 7,1 % 10,7 6,3 % 8,7 % 9,0 %
(EBITDA), % liikevaihdosta %
Liikevoitto/-tappio 1 032 899 6 167 2 390 3 541
Liikevoitto/-tappio, % 4,3 % 7,2 % 9,8 % 5,7 % 6,2 %
liikevaihdosta
Vertailukelpoinen liikevoitto/ 1 032 899 2 410 2 390 3 541
-tappio
Vertailukelpoinen liikevoitto/ 4,3 % 7,2 % 3,8 % 5,7 % 6,2 %
-tappio, % liikevaihdosta
Tulos ennen veroja 889 802 5 856 1 900 3 101
Tulos ennen veroja, % 3,7 % 6,5 % 9,3 % 4,5 % 5,4 %
liikevaihdosta
Vertailukelpoinen tulos ennen 889 802 2 099 1 900 3 101
veroja
Vertailukelpoinen tulos ennen 3,7 % 6,5 % 3,3 % 4,5 % 5,4 %
veroja, % liikevaihdosta
Tulos (emoyhtiön omistajille 661 619 5 292 1 260 2 174
kuuluva)
Tulos, % liikevaihdosta 2,7 % 5,0 % 8,4 % 3,0 % 3,8 %
Vertailukelpoinen tulos 661 619 1 535 1 260 2 174
(emoyhtiön omistajille kuuluva)
Vertailukelpoinen tulos, % 2,7 % 5,0 % 2,4 % 3,0 % 3,8 %
liikevaihdosta
Tulos/osake, EUR (laimennettu = 0,10 0,09 0,78 0,19 0,32
laimentamaton)
Vertailukelpoinen tulos/osake, 0,10 0,09 0,23 0,19 0,32
EUR (laimennettu =
laimentamaton)
Oman pääoman tuotto (ROE), % 33,3 5,0 % 33,3 12,1 % 19,1 %
% %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), 21,8 3,9 % 21,8 9,5 % 15,2 %
% % %
Omavaraisuusaste kauden lopussa, 35,9 41,5 35,9 41,5 % 41,9 %
% % % %
Nettovelkaantumisaste kauden 63,8 62,6 63,8 62,6 % 57,3 %
lopussa % % %
Oma pääoma/osake, EUR * 2,64 1,95 2,64 1,95 2,00
Bruttoinvestoinnit aineettomiin 247 27 968 388 719
ja aineellisiin hyödykkeisiin
Bruttoinvestoinnit, % 1,0 % 0,2 % 1,5 % 0,9 % 1,2 %
liikevaihdosta
Omat osakkeet kauden lopussa 137 144 137 144 260 144 260
260 260 260
Omat osakkeet, % osakepääomasta 2,0 % 2,1 % 2,0 % 2,1 % 2,1 %
ja äänimäärästä
Keskimääräinen osakemäärä ulkona 6 770 6 763 6 769 6 800 335 6 791 043
olevista osakkeista 368 368 009
Osakemäärä kauden lopussa 6 907 6 907 6 907 6 907 628 6 907 628
628 628 628
Henkilöstö keskimäärin 299 185 276 192 189
Henkilöstö kauden lopussa 297 182 297 182 176

* Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakemäärä ilman lunastettuja omia osakkeita.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Yleinen talouden ja markkinoiden kehitys sekä työllisyysaste vaikuttavat merkittävästi työpaikkatuotteiden ja -palveluiden kysyntään. Maailmantalouden yleinen epävarmuus vaikuttaa myös Wulffin toimintaan. Koronaviruspandemian vaikutukset ja sen hallintaan liittyvät rajoitukset vaikuttavat laajasti sekä maailman- että paikallistalouteen ja asiakkaiden tarpeisiin. Lisäksi maailmantalouden megatrendit, kuten digitalisaatio ja vastuullisuus, vaikuttavat markkinoiden muutoksee...

Författare Cision