Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-30

Wyld Networks Delårsrapport KV3 2022: WYLD FÖRBEREDER KOMMERSIELL LANSERING I DECEMBER

Wyld tecknar avtal med nya lanseringspartners, utökar LEO-satellittäckningen och förbereder för kommersiell lansering den 8 december

VD Alastair Williamson:
 

"Under Q3 har vi arbetat för att säkerställa lanseringen av vår tjänst den 8 december 2022. Wyld har tecknat över 40 avtal med lanseringspartners från ett brett spektrum av sektorer och byggt upp en formidabel inköpsorderbok för båda Wyld Connect-enheterna tillsammans med dataserviceordrar, vilka börjar konverteras till intäkter för verksamheten 2023.

Wyld har tecknat ett kommersiellt avtal med Lacuna Space för att öka satellitanslutningskapaciteten genom att få tillgång till Lacunas operativa satelliter. Detta minskar avsevärt risken för Wyld framåt och ger tillgång till ytterligare LEO-satelliter och en MEO-satellit som ytterligare stärker förmågan att samla in och leverera data till kunder var de än befinner sig. Lacuna och Wyld har båda fokuserat på det trådlösa LoRaWAN-protokollet för att ansluta sensorer via satelliter och har de väsentliga tekniska styrkorna för att frigöra den enorma potentialen hos satellitanslutningar för IoT (Internet of Things) .

Stärkta av det nya avtalet med Lacuna kommer vi att fortsätta teckna nya lanseringspartners och utveckla de befintliga partnerskapen. Det pågår en spännande utveckling i både Nord- och Sydamerika samt Mellanöstern som drivs av nyckelkunder inom sektorerna jordbruk, energi och allmännyttiga tjänster. Hållbarhet är kärnan i Wyld Networks etos och i vår artikel om Framtida marknader på sidan 8 i denna rapport tittar vi på hur satellitlösningar för IoT hjälper företag och myndigheter att nå sina hållbarhetsmål."

"Jag förväntar mig ett enormt 2023 för företaget, när vi lanserar den kommersiella tjänsten den 8 december." säger Alastair Williamson, VD på Wyld Networks. "Vi strävar efter att lösa några av IoT:s svåraste anslutningsutmaningar och leverera digitalisering, tillväxt och hållbarhet till våra kunder.
 

Finansiell sammanfattning, KV3 2022  

 • Intäkter, tkr

Q3: 933 (726)

 • Rörelseresultat, tkr

Q3: -8933 (-7,552)

 • Resultat per aktie, kr

Q3: -0.87 (-0.93)

Väsentliga händelser under kvartal 3

 • Wyld Networks har tecknat 5 ytterligare partnerskap detta kvartal med: ATSS (Saudi Arabien), Khomp (Brasilien), IoTMaxi (Brasilien), British American Tobacco (Brasilien), Miromico (Schweiz)
 • Wyld har framgångsrikt designat, tillverkat och distribuerat (på olika platser)  kontaktsensorer för bikupor integrerade med Wyld Connect. Detta initiativ kommer tillsammans med Bayer Crop Sciences entomologiteam att leverera data om interaktioner från bikupan till den globala biodlingssektorn.
 • Wyld Networks banbrytande partnerskap med Miromico, ett schweiziskt IoT-företag, för att sälja Wyld Connect och fokusera på integrerade kretsar, elektroniska system och mjukvaruprodukter för att möta den ökande efterfrågan på anslutning till IoT.
 • Wyld mottager ytterligare köpordrar på Wyld Connect på 1.07 miljoner SEK från C.Towers i Brasilien och ett nordiskt IoT-företag inom den allmännyttiga sektorn.

Väsentliga händelser efter kvartal 3

 • Wyld annonserar partnerskap med Lacuna Space för att öka global satellittäckning för sin satellit-service att lanseras i december 2022.

 

 • Wyld tecknar ett partnerskap med Spider Digital, ett säkerhets- och underrättelseteknikföretag beläget i Förenade Arabemiraten, Storbritannien, Nordamerika och Bangladesh.

 

 • C. Towers beställer data för 830 000 kr som en uppföljning av Wyld Connect hårdvaruordern tidigare i år värd 300 000 kr. Detta gäller de återkommande dataavgifterna för IoT-datatjänsten via satellit.

 

 • IMAE beställer data för 820 000 kr som en uppföljning på en Wyld Connect hårdvaruorder tidigare i år värd 300 000 kr.

 

 • Wyld Networks AB har genomfört en riktad nyemission om cirka 7,3 miljoner kronor.

 

 • Wyld annonserar lanseringen av en satellit IoT-nätverksservice med start 8 december 2022

Delårsrapporten finns att ladda ner på wyld Networks webbplats:
https://wyldnetworks.com/investor-relations

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Alastair Williamson, CEO Wyld Networks
E-post: alastair.williamson@wyldnetworks.com
Tel: +44 7 824 997 689

Denna information är sådan information som Wyld Networks AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2022 kl. 08:30 CEST.

Författare Cision