Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-09-30

Xintela har genomfört doseringen på första dosnivån av XSTEM i den kliniska studien för knäartros

I Xintelas first-in-human-studie (fas I/IIa) för behandling av knäartros som utförs i Australien, testas 3 olika dosnivåer av stamcellsprodukten XSTEM®. Alla patienter på den lägsta dosnivån har nu doserats. XSTEM, som består av allogena (donerade) integrin α10β1-selekterade mesenkymala stamceller, utvecklas och tillverkas av Xintela.

Patienter med måttlig knäartros (grad II-III) får en injektion av XSTEM i knäleden. Tre olika dosnivåer utvärderas i upp till 54 patienter och varje patient kommer att följas i 18 månader med effektavläsning var 6:e månad. Det primära målet är att visa att XSTEM är säker, men även undersöka preliminära effektsignaler, såsom minskad nedbrytning av ledbrosket, regenerering av skadat brosk och förbättrad ledfunktion. Initiala säkerhetsdata förväntas i slutet av det här året och tidiga effektresultat under 2023.

“De första 8 patienterna med knäartros har nu fått XSTEM injicerat i knäleden. Varje patient utvärderas under 1 månad med avseende på säkerhet innan dosering på nästa dosnivå påbörjas. Vi är mycket nöjda med att fas I/IIa-studien fortskrider väl och ser fram emot de första säkerhetsavläsningarna, säger Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund.

Kontakter


Xintela AB (publ)
Evy Lundgren-Åkerlund, vd
Tel: +46 46 275 65 00
E-post: evy@xintela.se
Medicon Village
223 81 Lund
www.xintela.se

Om Xintela


Xintela utvecklar medicinska produkter inom stamcellsterapi och målriktad cancerterapi baserade på bolagets cellytemarkör integrin α10β1 som finns på mesenkymala stamceller och på vissa aggressiva cancerceller. Inom stamcellsterapi används integrin α10β1 för att selektera och kvalitetssäkra stamceller i framställningen av den patentskyddade stamcellsprodukten XSTEM®, som nu är i klinisk utveckling för behandling av knäartros och svårläkta bensår. Bolaget producerar XSTEM för de kliniska studierna i den egna GMP-godkända produktionsanläggningen. Inom cancerterapi, som drivs av det helägda dotterbolaget Targinta AB, utvecklas riktade antikroppsbaserade behandlingar (First-in-Class) för aggressiv cancer som trippelnegativ bröstcancer och hjärntumören glioblastom. Xintela bedriver sin verksamhet på Medicon Village i Lund och är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm sedan 22 mars 2016. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank AB, +46 8-463 80 00, certifiedadviser@penser.se.

Bifogade filer


Xintela har genomfört doseringen på första dosnivån av XSTEM i den kliniska studien för knäartros

Författare MFN