Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-05

XMReality: Användandet av XMReality Remote Guidance ökar kraftigt

Under april månad ökade användandet av XMReality Remote Guidance med
nästan 1 000% jämfört med samma månad 2019. I delårsrapporten för
perioden januari-mars 2020 rapporterades en ökning om 300% under
kvartalet och under april månad har ytterligare en dubblering
uppmätts. Jämfört med januari 2020 så ökade användandet med över
600%.

"Det utökade användandet kan hänföras både till att vi har flera nya
kunder men framför allt befintliga kunder som ökar sin användning av
Remote Guidance. För oss är det mycket glädjande att se denna
signifikanta ökning av användandet som signalerar att vår lösning
hjälper kunderna att bedriva sin verksamhet under covid-19
situationen." säger Jörgen Remmelg, VD på XMReality

För mer information, vänligen kontakta:
Jörgen Remmelg, VD XMReality
Phone: +46 739 822 409
E-mail: jorgen.remmelg@xmreality.se

Om XMReality Remote Guidance?
XMRealilty Remote Guidance är ett AR-verktyg som möjliggör
kunskapsdelning med hjälp av tal, gester, pekare, stillbilder med
någon som befinner sig på ett helt annat ställe. Det inkluderar:

· En unik 'Hands-Overlay' teknik som innebär att man kan guida en
annan på distans, som om man vore där

· Web portal för att skapa team, administrera användare samt mäta
användning

· Integrationsmöjligheter genom öppna API'er (Application
Programming Interfaces) för klienter

Om XMReality
XMReality AB (publ) utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar
kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet - Augmented
Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans
(remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att
lösa problem eller förhindra att de uppstår. XMRealitys kunder finns
främst inom industrin såsom ABB, Siemens Industrial Turbomachinery,
Electrolux och Bombardier. XMReality är baserat i Linköping och är
noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: XMR). För mer
information, besök: www.xmreality.com

XMRealitys Certified Adviser är Redeye AB
Telefon: +46 8 121 576 90
Certifiedadviser@redeye.se
www.redeye.se

Denna information är sådan information som XMReality AB (publ) är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande tisdagen den 5 maj 2020 kl.11:30 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/xmreality/r/anvandandet-av-xmreality-remote-g...
https://mb.cision.com/Main/14555/3104223/1242005.pdf

Författare Cision News