Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-13

XVIVO offentliggör delårsrapport Januari-Juni 2021

Andra kvartalet 2021 (1 april – 30 juni)
• Nettoomsättningen uppgick till 59,3 MSEK (30,4), motsvarande en ökning om 95 procent i SEK och 116 procent i lokala valutor. Nettoomsättningen utan kapitalvaror uppgick till 56,3 MSEK (28,0), motsvarande en ökning om 101 procent i SEK och 124 procent i lokala valutor.
• Maskinperfusion stod för 52 procent (39) av nettoomsättningen.
• Nettoomsättning för affärsområde Thorax uppgick till 49,9 MSEK (30,4) och Abdominal 9,4 (-).
• Justerat rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 8,4 MSEK (-1,0), motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 14 procent (-3). Redovisad EBITDA uppgick till -1,5 MSEK (-5,5) motsvarande en EBITDA-marginal om -3 procent (-18).
• Justerad EBIT uppgick till 0,6 MSEK (-8,2). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -9,3 MSEK (-12,7).
• Nettoresultatet uppgick till -8,9 MSEK (-16,0). Resultat per aktie uppgick till -0,31 SEK (-0,60).
• Likvida medel vid kvartalets slut uppgick till 311,4 MSEK (140,0).
 
Väsentliga händelser under kvartalet
• 510(k)-ansökan för Kidney Assist Transport lämnades in till amerikanska myndigheten FDA.
• Riktlinjer från NICE som ger stöd för EVLP som standardförfarande vid preservation av lungor gavs ut i Storbritannien.
• Antalet aktier och röster i XVIVO Perfusion AB (publ) ökade med 33 261 vid lösen av teckningsoptionsprogram 2019/2021.
 
Perioden 2021 (1 januari – 30 juni)
• Nettoomsättningen uppgick till 117,6 MSEK (76,9), motsvarande en ökning om 53 procent i SEK och 68 procent i lokala valutor. Nettoomsättningen utan kapitalvaror uppgick till 111,1 MSEK (72,2), motsvarande en ökning om 54 procent i SEK och 70 procent i lokala valutor.
• Maskinperfusion stod för 52 procent (34) av nettoomsättningen.
• Nettoomsättning för affärsområde Thorax uppgick till 96,3 MSEK (76,8) och Abdominal 21,3 (-).
• Justerat rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 14,7 MSEK (4,1), motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 12 procent (5). Redovisad EBITDA uppgick till 9,7 MSEK (2,1) motsvarande en EBITDA-marginal om 8 procent (3).
• Justerad EBIT uppgick till -1,2 MSEK (-10,7). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -6,2 MSEK (-12,7).
• Nettoresultatet uppgick till -2,9 MSEK (-9,5). Resultat per aktie uppgick till -0,10 SEK (-0,36).
• Likvida medel vid periodens slut uppgick till 311,4 MSEK (140,0).
 
Väsentliga händelser under perioden
• Publikation i ansedda vetenskapliga tidskriften The New England Journal of Medicine visar på signifikanta fördelar med syresatt kall maskinperfusion inför levertransplantation.
• De första patienterna transplanterades i australiensk forskarinitierad hjärtpreservationsstudie.
 
VD-kommentar
”Pandemins påverkan på sjukvården varierar från land till land, och därför tar det olika lång tid för transplantationssjukhusen att återgå till det normalläge som rådde tidigare. XVIVOs största marknad, USA, var tidigt ute med effektiva vaccinationsprogram och antalet transplantationer för samtliga större organ har under 2021 ökat markant jämfört med under 2020 och befinner sig nu strax över 2019 års nivåer. På andra marknader, exempelvis vissa europeiska länder, har återhämtningen inte startat lika tidigt, vilket resulterat i att fler patienter går i väntan på ett nytt organ och att behovet av transplantationer aldrig varit större. XVIVOs vision att ”Ingen ska dö i väntan på ett nytt organ” har därför fått en ännu större aktualitet under pandemin.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:


Dag Andersson, VD, +46 31-788 21 50, dag.andersson@xvivogroup.com
Kristoffer Nordström, CFO, +46 73-519 21 64, kristoffer.nordstrom@xvivogroup.com

Telefonkonferens


VD Dag Andersson och CFO Kristoffer Nordström presenterar rapporten vid en telefonkonferens idag klockan 14:00. Telefon: +46 (0)8 5664 2651, ange kod 52713996#.

Om oss


XVIVO grundades 1998 och är ett medicintekniskt företag dedikerat till att förlänga livet för donerade organ så att transplantationsteam runt om i världen kan rädda fler liv. Våra lösningar gör det möjligt för ledande kliniker och forskare att tänja på gränserna för transplantationsmedicin. XVIVO har sitt huvudkontor i Göteborg och har kontor och forskningsanläggningar på två kontinenter. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen XVIVO. Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivogroup.com

Denna information är sådan information som XVIVO Perfusion AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-07-13 07:30 CEST.

Bifogade filer


XVIVO Delårsrapport Januari Juni 2021

Författare MFN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.