Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-02

Xvivo Perfusion: Årsredovisning 2018

Idag publicerar XVIVO Perfusion AB (publ) sin svenska årsredovisning
för 2018. Årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande och den
finns även tillgänglig på www.xvivoperfusion.com.

En tryckt årsredovisning kan beställas per telefon: 031-788 21 50
eller per e-post: info@xvivoperfusion.com.

Göteborg 2 april 2019
XVIVO Perfusion AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christoffer Rosenblad, CFO, +46 735 192159,
christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com

Magnus Nilsson, VD, +46 31-788 21 50,
magnus.nilsson@xvivoperfusion.com

För ytterligare information om XVIVO Perfusions verksamhet hänvisas
till bolagets hemsida, www.xvivoperfusion.com

Denna information är sådan information som XVIVO Perfusion AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande klockan 12:00 den 2 april 2019.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar
och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för
att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i
väntan på transplantation.

XVIVO Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare ett
kontor finns i Lund och ett kontor i Denver, USA. XVIVO-aktien är
noterad på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen XVIVO.

Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com.
______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr.
556561-0424. Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69.

E-mail: info@xvivoperfusion.com. Hemsida: www. xvivoperfusion.com
-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/xvivo-perfusion/r/arsredovisning-2018,c2776394
https://mb.cision.com/Main/4567/2776394/1016659.pdf

Författare Cision