Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-30

Xvivo Perfusion: Kvartal med försäljningsrekord avslutar ett historiskt år

FJÄRDE KVARTALET 2019 (OKT - DEC)

· Segment försäljning utan kapitalvaror ökade under kvartalet med 14
procent och uppgick till 59,4 MSEK (52,3). Ökningen motsvarar 6
procent i lokala valutor. Total försäljning (inklusive kapitalvaror)
under kvartalet ökade med 7 procent och uppgick till 62,4 MSEK
(58,4). Ökningen motsvarar 0 procent i lokala valutor.

· Varm perfusion stod för 48 procent (50) av försäljningen utan
kapitalvaror.

· Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA), justerat för
kostnader för aktiebaserat bonusprogram för anställda utanför
Sverige, uppgick till 8,3 MSEK (9,7), motsvarande en EBITDA-marginal
om 13 procent (17). Redovisad EBITDA uppgick till 8,5 MSEK (10,5)
motsvarande en EBITDA-marginal om 14 procent (18).

· Rörelseresultatet uppgick till 1,6 MSEK (6,1), efter att
avskrivningar om 6,9 MSEK (4,4) belastat kvartalet. Justerat för
effekten av aktiebaserat bonusprogram uppgick rörelseresultatet till
1,4 MSEK (5,3).

· Nettoresultatet uppgick till -1,9 MSEK (4,9), vilket gav ett
resultat per aktie om -0,07 SEK (0,19).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet
till -7,2 MSEK (-2,4). Kvartalets investeringar uppgick till 26,3
MSEK (11,9).

· Breakthrough Device Designation beviljat från FDA för XVIVO Heart
Preservation System.

· Dotterbolag startades i Australien och en tredje XPS? levererades
till landet.

· Bolagets teckningsoptionsprogram för anställda, serie 2019/2021,
fulltecknades.

PERIODEN 2019 (JAN - DEC)

· Segment försäljning utan kapitalvaror ökade under perioden med 20
procent och uppgick till 206,9 MSEK (172,7). Ökningen motsvarar 12
procent i lokala valutor. Total försäljning under perioden ökade med
18 procent och uppgick till 220,8 MSEK (187,9). Ökningen motsvarar 10
procent i lokala valutor.

· Varm perfusion stod 45 procent (43) av försäljningen utan
kapitalvaror.

· Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA), justerat för
kostnader för aktiebaserat bonusprogram för anställda utanför
Sverige, uppgick till 35,8 MSEK (33,7), motsvarande en
EBITDA-marginal om 16 procent (18). Redovisad EBITDA uppgick till
28,8 MSEK (30,9) motsvarande en EBITDA-marginal om 13 procent (16).

· Rörelseresultatet uppgick till 3,9 MSEK (14,0), efter att
avskrivningar om 24,9 MSEK (16,9) belastat perioden. Justerat för
effekten av aktiebaserat bonusprogram uppgick rörelseresultatet till
10,9 MSEK (16,8).

· Nettoresultatet uppgick till 4,9 MSEK (12,7), vilket gav ett
resultat per aktie om 0,19 SEK (0,48).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden
till 29,5 MSEK (23,6). Periodens investeringar uppgick till 83,8 MSEK
(53,2).

· XVIVO erhöll PMA-godkännande (Premarket Approval) från FDA för
produkterna XPS? och STEEN Solution? för försäljning på den
amerikanska marknaden. PMA-godkännandet var det första av sitt slag.

· Perfadex® Plus erhöll patentgodkännande i Europa.
· Goda resultat från hjärtpreservationsstudien om 6 patienter vid
Lunds Universitetssjukhus presenterat på ISHLT.

· XVIVO och MyCartis har startat ett samarbetsprojekt inom
utveckling av ett snabbt diagnostiskt test, med hjälp av biomarkörer,
för att bedöma kvaliteten på donerade organ före transplantation.

· XVIVO:s patent för hjärtpreservationsvätska godkända i USA och
Europa.

· Läkemedelsverket gav klartecken för kliniska studier i Sverige med
bolagets nya produkter för hjärtpreservation. Ansökningar har lämnats
in till samtliga övriga deltagande EU-länder.

· Nyemission till följd av utnyttjande av teckningsoptioner gav ett
kapitaltillskott om cirka 27 MSEK.

· Reimbursement för hela EVLP-processen erhållet i Frankrike.
· Fem XPS? levererades under perioden januari-december 2019. Vid
periodens utgång hade 51 kliniker tillgång till XPS? eller LS?. Under
perioden blev Kanada nytt land med XPS?.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christoffer Rosenblad, CFO, +46 735 192159,
christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com

Magnus Nilsson, VD, +46 31-788 21 50,
magnus.nilsson@xvivoperfusion.com

För ytterligare information om XVIVO Perfusions verksamhet hänvisas
till bolagets hemsida, www.xvivoperfusion.com

Denna information är sådan information som Xvivo Perfusion AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan
07:30 den 30 januari 2020.

_____________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar
och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för
att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i
väntan på transplantation.

XVIVO Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare ett
kontor finns i Lund och ett kontor i Denver, USA. XVIVO-aktien är
noterad på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen XVIVO.

Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com.
_____________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr.
556561-0424. Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69.

E-mail: info@xvivoperfusion.com. Hemsida: www. xvivoperfusion.com
-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/xvivo-perfusion/r/kvartal-med-forsaljningsrek...
https://mb.cision.com/Main/4567/3022157/1183886.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.