Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-09

XVIVO slutför förvärvet av Star Teams Inc.

XVIVO Perfusion AB (publ) (”XVIVO”) har idag slutfört det förvärv av samtliga aktier i det amerikanska företaget för organhämtning, Star Teams Inc. (”Star Teams”) som XVIVO offentliggjorde den 28 oktober 2021.

Den 28 oktober 2021 offentliggjorde XVIVO att bolaget ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Star Teams. Slutförandet av förvärvet var villkorat av att XVIVO erhöll finansiering av initial köpeskilling om 12,61 miljoner USD jämte en potentiell tilläggsköpeskilling om upp till 13,75 miljoner USD (totalt 26,36 miljoner USD) genom den nyemission av aktier som bolaget framgångsrikt genomförde senare samma dag. XVIVO har idag betalat den initiala kontanta köpeskillingen och slutfört förvärvet av STAR Teams. STAR Teams kommer därför att konsolideras i XVIVO från och med 9 november 2021.
 
För ytterligare information om förvärvet och om Star Teams, vänligen se pressmeddelandet som XVIVO offentliggjorde den 28 oktober 2021.
 
Göteborg 9 november 2021
XVIVO Perfusion AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:


Dag Andersson, VD, +46 31-788 21 50, dag.andersson@xvivogroup.com
Kristoffer Nordström, CFO, +46 73-519 21 64, kristoffer.nordstrom@xvivogroup.com

Om oss


XVIVO grundades 1998 och är ett medicintekniskt företag dedikerat till att förlänga livet för donerade organ så att transplantationsteam runt om i världen kan rädda fler liv. Våra lösningar gör det möjligt för ledande kliniker och forskare att tänja på gränserna för transplantationsmedicin. XVIVO har sitt huvudkontor i Göteborg och har kontor och forskningsanläggningar på två kontinenter. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen XVIVO. Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivogroup.com

Bifogade filer


XVIVO slutför förvärvet av Star Teams Inc.

Författare MFN