Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-30

Yggdrasil och PBM ångar på

Detta är en betald analys på uppdrag av utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Cherry-koncernen fortsatte att växa snabbt med god lönsamhet under andra kvartalet 2017. Intäkts- och resultatutplaningen i ComeOn! tror vi är tillfällig. Vårt köpråd i aktien kvarstår med riktkurs 67 kronor (71). 

Cherry är ett svenskt spelbolag med anor från 1960-talet där rygg-raden under lång tid utgjordes av restaurang casino. Numera har fokus flyttats till internet med spelsiter, skapandet av nya spel samt prestationsbaserade marknadsföringsföretag (PBM) som driver trafik till spelsiterna. Tillväxten för bolagets nätspel har påskyndats av förvärv. Cherry har skaffat sig en position inom hela värdekedjan inom spel med affärsområden som växer betydligt snabbare än marknaden som helhet.

Efter genomfört förvärv av resterande 51 procent av ComeOn! under andra kvartalet 2017 skapas en ny större Cherry-koncern. Huvud-delen av både omsättningen och intjäningsförmågan finns hos nätspel, medan marginalerna för-stärks av såväl PBM som spelutveckling. Förvärvet skapade ett resultatarbitrage vilket drivit aktiekursen uppåt. Resultat-utvecklingen inom ComeOn! Hit-tills i år har dock varit svagare än väntat. Förklaringen är höga marknadsföringskostnader samt försenat integrationsarbete.

Yggdrasil och PBM (Game Lounge) fortsätter att leverera kraftig både intäkts- och resultattillväxt. Dessa affärsområden har också högre marginaler än övriga delar av Cherry-koncernen med resultat-genomslag på mellan 75 och 90 procent på en extra intäktskrona.

Cherry-aktien bör återhämta sig på den mycket goda tillväxt och resultat (bortsett från ComeOn!) som nåddes under andra kvartalet 2017. Koncernens egen EBITDA-prognos om 480 miljoner kronor för helåret 2017 är relativt offensiv då den förutsätter en snabb för-bättring för ComeOn! under andra halvåret 2017.

Vi upprepar vårt köpråd för aktien men sänker riktkursen till 67 kronor (71), baserat på en substansvärdering.

Författare Bertil Nilsson