Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-02-27

Yield Life Science: Kommuniké från årsstämma i Yield Life Science AB

Aktieägarna i Yield Life Science AB (publ) har den 26 februari 2018
hållit ordinarie årsstämma i Göteborg.

Årsredovisning och utdelning

Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna enligt framlagd
årsredovisning

avseende verksamhetsåret 2017. Stämman beslutade enligt förslaget i
kallelsen om en utdelning av aktier i Isofol Medical med samma
proportioner som respektive aktieägares innehav i Yield Life Science
(d v s 1 aktie i Isofol Medical för 16 innehavda aktier i Yield Life
Science (1/16)). Informationsdokument om utdelningen finns på
bolagets hemsida www.yield.nu under Information till aktieägare.
Styrelsen och verkställande direktören beviljades därefter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Styrelseval och arvoden

Vid valet av ordinarie styrelseledamöter för 2018 omvaldes Anders
Hilmersson, Lars Lind, Tommy Marklund och Hans Wiklund. Vid det
efterföljande konstituerande styrelsemötet omvaldes Tommy Marklund
till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen, för tiden intill nästa
årsstämma, ej skall utgå. Arvode till revisorn skall utgå enligt
godkänd räkning.

Bemyndiganden och beslut

- Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
av aktier utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

- Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Övrigt

Årsredovisning för år 2017 kan rekvireras från bolaget vid förfrågan.
Den finns även tillgänglig på bolagets hemsida www.yield.nu samt
www.AktieTorget.se
(http://file:///C:/Mina%20dokument/Yield/www.AktieTorget.se)

OBS! Styrelsen i Yield Life Science har beslutat avnotera bolaget
eftersom det saknar verksamhet och substantiella tillgångar. Därmed
kommer de ekonomiska rapporttillfällena från bolaget att minska och
endast publiceras vid helår.

För ytterligare information VD Anders Hilmersson

Telefon: 0709 424835 E-Post: info@yield.nu

Yield är ett listat investeringsbolag som utvecklar en portfölj av
företag inom läkemedel och medicinteknik med potential för kraftig
värdetillväxt.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/yield-life-science/r/kommunike-fran-arsstamma-...
http://mb.cision.com/Main/11575/2460756/797969.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.