Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-27

Zenicor: Kommuniké från årsstämma i Zenicor 2020-05-26

Stockholm 27 maj 2020

·
·

· Till ordförande för årsstämman valdes Håkan Jansson.

· Vid stämman var 1 921 240 aktier av totalt 5 636 122 aktier
representerade, vilket motsvarar 34,1%.

· Stämman beslutade:
a. att fastställa resultaträkning och balansräkning för räkenskapsår
2019.

b. att disponera Bolagets förlust i enlighet med styrelsens förslag;
samt

c. att bevilja styrelsens ledamöter och VD Mats Palerius ansvarsfrihet
för 2019 års förvaltning.

· Stämman beslutade att till styrelseledamöter för tiden fram till
nästa årsstämma 2021 omvälja Lena Kajland Wilén, Sonny Norström, Mats
Palerius , Gundars Rasmanis, samt Håkan Jansson för att utses till
styrelsens ordförande.

· Stämman beslutade att EY väljs som revisor till 2023 samt att utse
Andreas Nyberg som huvudansvarig revisor.

· Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 120 000
kr till styrelseordförande Håkan Jansson samt med 60 000 kr till
ledamöter som inte är anställda på Zenicor. För närvarande gäller det
Håkan Jansson, Lena Kajland Wilén och Gundars Rasmanis. Övriga
ledamöter som är anställda och uppbär lön från Zenicor skall inte
erhålla någon ersättning.

· Stämman beslutade att arvode till revisorerna skall utgå enligt
godkänd räkning.

· Stämman fastställde sedan tidigare gällande riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare:

· VDs fasta ersättning enligt av styrelsen fastställt avtal som
upprättats under 2014 och som därefter revideras årligen.

· Härutöver kan särskild årsbonus utgå beroende på verksamhetens
utfall relativt fastställda mål för verksamheten.

· Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att, med eller
utan företrädesrätt för befintliga ägare, vid ett eller flera
tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om
nyemission. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd
av bemyndigandet får inte överstiga 1 000 000 aktier.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Palerius, vd, Zenicor Medical Systems AB,
Telefon: +46 70 561 55 64
E-post: mats.palerius@zenicor.se

Högupplösta bilder på Zenicor-EKG finns för nedladdning:
http://zenicor.se/pressmaterial

Om Zenicor
Zenicor Medical Systems är en ledande utvecklare av system och
vårdkedjor för arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicor-EKG är
optimerat för diagnostik av hjärtarytmier, bland annat
förmaksflimmer, i sjukvården och lösningen används idag på över 400
kliniker i tiotalet länder i Europa. Systemets effektivitet har
dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt
ledande vetenskapliga tidskrifter. Zenicor arbetar tillsammans med
vården för att utveckla en integrerad och optimerad vårdkedja för
arytmiutredning där patienten står i fokus och sjukvårdens resurser
används effektivare. Zenicors lösning har använts i de stora
screening-studierna STROKESTOP I och II och nu även i världens
största randomiserade screeningstudie SAFER i Storbritannien. För mer
information, besök: www.zenicor.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/zenicor/r/kommunike-fran-arsstamma-i-zenicor-...
https://mb.cision.com/Main/11647/3121039/1254360.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.