Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-13

Zenicor: Nu startar världens största screeningprojekt för förmaksflimmer

Efter minutiösa förberedelser startar nu SAFER - världens största
screeningstudie av sitt slag. Studien omfattar screening för
förmaksflimmer av totalt 120 000 personer mellan 65 och 84 år i
Storbritannien. Zenicor är som tidigare kommunicerats utvald som enda
leverantör av EKG system i studien.

I maj 2018 meddelade Cambridge University att Zenicor valts som
leverantör till världens största randomiserade screeningstudie för
förmaksflimmer. Allt sedan dess har förberedelserna för studien
pågått och nu har inkludering av de första patienterna påbörjats.
Studien, som går under namnet SAFER, omfattar totalt 120 000
patienter och är statligt finansierat av National Institute for
Health Research.

- Det är mycket glädjande att SAFER-studien nu startar och vi ser
naturligtvis fram emot att löpande följa utvecklingen. Resultaten
från studien kommer ligga till grund för om och hur Storbritannien
inför nationell screening för förmaksflimmer i högriskgrupper. Vi är
övertygade om att den här första fasen av studien kommer ge oss
värdefull insikt om hur vi kan underlätta för ett storskaligt
genomförande på ett smidigt sätt i nästa steg, säger Caroline
Mellstig Theimer, VP Business Development, Zenicor Medical Systems.

Syftet med projektet är att utreda hur ett nationellt screeningprogram
effektivt ska implementeras, huruvida stroke kan förebyggas och om
det är kostnadseffektivt. Projektet leds av Cambridge University i
Storbritannien i samarbete med Oxford University, the National
Screening Committee och andra nyckelaktörer i NHS England.
Screeningprojektets första fas har inletts och kommer att följas upp
av huvudstudie som beräknas pågå till 2022.

- Vi måste säkerställa att det är möjligt att genomföra denna nya
modell för screening i allmän praxis innan vi påbörjar huvudstudien
eftersom det är så omfattande och kommer att involvera så många
människor - 120 000 patienter och 300 vårdcentraler. Vi kommer också
att ta reda på hur patienter svarar på vår inbjudan om att delta i
studien och hur de upplever deltagandet, säger Jonathan Mant,
professor i primärvårdsforskning, University of Cambridge och ledare
för forskningsprogrammet.

Om Zenicor och tum-EKG från Zenicor
Zenicor Medical Systems är ledande inom arytmidiagnostik och
strokeprevention. Zenicors EKG är ett system optimerat för diagnostik
av hjärtarytmier, bland annat förmaksflimmer i sjukvården, och
lösningen används idag på över 400 kliniker i tio länder i Europa.
Lösningens effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och
artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Zenicor
har tidigare använts i de stora screeningstudierna STROKESTOP I och
II.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Palerius, vd, Zenicor Medical Systems AB,
Telefon: +46 70 561 55 64
E-post: mats@zenicor.se
Högupplösta bilder på Zenicor-EKG finns för nedladdning:
http://zenicor.se/pressmaterial

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/zenicor/r/nu-startar-varldens-storsta-screeni...
https://mb.cision.com/Main/11647/2762705/1006841.pdf

Författare Aktietorget