Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-18

ZetaDisplay AB: ZetaDisplay tecknar tilläggskontrakt med Swedish Match

Malmö ?ZetaDisplay AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ZETA) har tecknat ett
tilläggskontrakt inom befintligt ramavtal med Swedish Match. Företaget har
varit kund sedan 2015 och tilläggskontrakt omfattar skärminstallationer hos
ledande butikskedjor runt om i Sverige under 2020. Det totala
kontraktsvärdet beräknas till 5 miljoner kronor.

"Riktad digital kommunikation i beslutsögonblicket är avgörande i dagens
butiksmiljö och vi är glada för kundens fortsatta förtroende", kommenterar
Per Mandorf, koncernchef och VD.

Malmö, 18 maj 2020

För vidare information, vänligen kontakta:

Per Mandorf, Koncernchef & VD
Telefon +46 704-25 82 34
Email per.mandorf@zetadisplay.com

 

Ola Burmark, CFO
Telefon +46 708-21 57 86
E-mail ola.burmark@zetadisplay.com

Daniel Oelker, Chief Communication Officer
Telefon +46 708-45 80 54
E-mail daniel.oelker@zetadisplay.com

Om ZetaDisplay

ZetaDisplay driver den digitala transformeringen i fysiska miljöer. Våra
koncept och vår mjukvara påverkar människors beteende vid beslutstillfället
i butiks- och offentliga miljöer samt arbetsplatser. Våra lösningar är
kända som Digital Signage som vi utvecklar och erbjuder som SaaS-lösningar.
ZetaDisplay är en europeisk ledare och kommer att driva den fortsatta
konsolideringen av marknaden organiskt och genom förvärv.

ZetaDisplay har sitt säte i Malmö, omsätter 436 Mkr och sysselsätter 160
medarbetare vid nio kontor i sex europeiska länder. Totalt hanterar bolaget
50 000 installationer på 50 marknader. Aktien är noterad på
Stockholmsbörsen Nasdaq [ZETA]. Mer information på www.zetadisplay.com

Om Swedish Match

Swedish Match är ett globalt företag med marknadsledande varumärken inom
tobak och icke-tobaksprodukter för vuxna konsumentupplevelser, samt
tändstickor och tändare.  Några av dessa välkända varumärken är General,
Longhorn, ZYN, Game, Red Man, Fiat Lux och Cricket. Försäljningen är
koncentrerad till Norden och USA, samt vissa andra marknader.

 

Bilaga

* ZD med ny hårdvaruleverans för Swedish Match

Författare Hugin Nyheter