Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-10

Zhoda Investments: Operativ och finansiell uppdatering från oljeverksamheten

OPERATIV OCH FINANSIELL UPPDATERING FRÅN OLJEVERKSAMHETEN

Zhoda Investments (Zhoda) lämnar en operativ och finansiell uppdatering avseende oljeverksamheten i Poltava Ukraina. Under årets första tio månader har Zhodas 45 procentiga andel av fältets produktion uppgått till 81 000 fat olja. Denna olja har genom den nya säljkanalen sålts mot förskottsbetalning. Detta har möjliggjort för oljefältsoperatören att nå två prioriterade finansiella målsättningar för 2018, det vill säga att reglera historiska rörelseskulder och återuppta utbetalning av utdelningar till Zhoda.

Den nyetablerade säljkanalen har väsentligen kortat ledtiden mellan produktion och erhållna betalningar. All olja producerad under årets tio första månader har sålts mot förskottsbetalning till ett belopp om cirka 45 miljoner kronor.

- Oljeverksamheten har utvecklats väl under året och trots den senaste tidens fall i oljepris visar den god lönsamhet. Den nya säljkanalen med försäljning mot förskottsbetalning har väsentligt förbättrat kassaflödena. Att vi kunnat återuppta utdelningarna från oljeverksamheten till moderbolaget är en viktig milstolpe. Vi inleder nu även ett arbetsprogram för att steg för steg öka produktionen, säger Robert Karlsson, vd Zhoda Investments.

Det har varit en prioriterad målsättning för Zhoda att stärka oljefältoperatörens balansräkning genom att reglera rörelseskulder från tidigare perioder för att nå en finansiell ställning där operatören kan återuppta utbetalning av utdelningar. Operatören har under året reglerat 16 miljoner kronor av de vid ingången av året totala 26 miljoner kronor av historiska skulder.

Efter den senaste tidens nedgång i oljepriset uppgår Zhodas 45 procentiga andel av operatörens fria kassaflöde efter skatt till cirka 20 miljoner kronor per år vid dagens produktionsnivå. Under de senaste månaderna har moderbolaget Zhoda Investments erhållit utdelningar på totalt 1 miljon kronor. Givet fortsatt stabil produktion och försäljning räknar operatören kunna reglera de återstående historiska skulderna under våren 2019 och därefter lämna löpande utdelningar till Zhoda motsvarande bolagets andel av det årliga fria kassaflödet, det vill säga cirka 20 miljoner kronor vid nuvarande produktionsnivå och oljepris.

Produktionen under januari till oktober 2018 uppgick till 266 fat per dag. Bolaget inleder nu ett kostnadseffektivt arbetsprogram för att öka produktionen ur befintliga brunnar, som givet stabil tillgång till rigg och manskap kommer steg för steg ge högre volymer under de kommande månaderna, vilket kan komma att leda till högre kassaflöden och utdelningar till Zhoda.

Zhoda Investments äger via dotterbolag 45% av licensinnehavaren och operatören av oljefältet Lelyaki. Samtliga belopp ovan avser Zhodas fyrtiofem-procentiga ägarandel i operatören.

Stockholm, 10 december 2018

För mer information, vänligen kontakta:
Robert Karlsson, vd Zhoda Investments AB
+46 709 565 141, robert.karlsson@zhodainvestments.com mailto:robert.karlsson@zhodainvestments.com
www.zhodainvestments.com http://www.zhodainvestments.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Zhoda Investments Pressrelease 2018-12-10 Svenska.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=24779

Fakta om Zhoda Investments
Zhoda Investments investerar i utvalda europeiska onoterade bolag och utvecklar dem mot ökad tillväxt och lönsamhet genom aktivt ägande och entreprenörskap. I Dalmatien äger Zhoda en vinproducent med en 47 hektar ekologisk vingård med främst den röda lokala druvan babic. Zhoda innehar också ett vineri på den dalmatinska ön Korcula som framställer vita kvalitetsviner på druvan posip. Bolaget har även ett 45 procentigt ägarintresse i oljefältet Lelyaki i Ukraina med bevisade och sannolika oljereserver av kategorin 2P på 8 miljoner fat netto till bolaget. Zhoda Investments letar aktivt efter nya investeringar. Läs mer på www.zhodainvestments.com http://www.zhodainvestments.com .

Författare beQuoted