Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-06-10

ZIGNSEC: GÖR RIKTADE EMISSIONER, TILLFÖRS TOTALT 141 MLN KR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Zignsec, som utvecklar plattformar för id-verfieringslösningar, har beslutat om en riktad nyemission om 6.666.667 aktier till svenska och internationella investerare, däribland Lloyd Fonds, Altitude Capital, Consensus Asset Management och Knutsson Holdings. Vidare har styrelsen, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande, beslutat om ytterligare en riktad nyemission om sammanlagt 57.142 aktier till de nyvalda styrelseledamöterna Eric Wallin och Marie-Louise Gefwert.

Det framgår av ett pressmeddelande sent på onsdagskvällen.

Nyemissionerna har genomförts till en teckningskurs om 21 kronor per aktie, fastställd genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 2 procent av det volymviktade priset de senaste 20 handelsdagarna.

På grund av stort intresse har styrelsen valt att utöka kapitalanskaffningen och genom nyemissionerna tillförs bolaget cirka 141 miljoner kronor.

Emissionslikviden kommer att i huvudsak finansiera förvärvet av Web Shield Limited samt bolagets verksamhet i enlighet med bolagets kommunicerade strategi, heter det.

Emissionerna medför en utspädningen för befintliga aktieägare på 22,6 procent.

Kallelse till extra bolagsstämma för godkännande av nyemissionen till Eric Wallin och Marie-Louise Gefwert kommer offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.
Författare Direkt-SE