Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-01

ZignSec signerar avtal med revisionsbyrån Grant Thornton

ZignSec har, genom sitt dotterbolag Wyzer Limited, tecknat avtal med Grant Thornton , vilket innebär att Grant Thornton kommer att använda ZignSecs tjänster för att digitalisera och automatisera affärsprocesser relaterade till kundens onboarding och riskbedömning av individer (Know Your Customer, KYC) och företag (Know Your Business, KYB). Lösningen kommer att bestå av en fullständig klientvänd portal där kunder kan skicka in data och dokumentation samt ett back office-system där Grant Thorntons anställda kan se bilagor och utföra riskbedömningar.

Avtalet omfattar tillhandahållandet av ett internt utvecklat Customer Relationship Management (CRM) -system som Grant Thornton kommer att använda för att hantera befintliga och nya kunder och omfattar tjänster som ID-dokument-scanning, PEP- och sanktionsregister-slagningar, säkerställande av verklig huvudman och kontroll mot officiella bolagsregister.

Kommentar från Timm Schneider, VD för ZignSec:

”Vi investerar kontinuerligt för att bli en infrastrukturleverantör för såväl reglerade företag som deras tillsynsorgan. Revisionssegmentet är starkt reglerat men mycket fragmenterat på grund av det stora antalet olika jurisdiktioner och det är här ZignSec tillför värde som en global aggregator av verifieringslösningar. Revisions- och tillsynsindustrin är ett strategiskt viktigt område i vårt arbete med att bli en global infrastrukturleverantör för reglerade företag. Jag är verkligen glad att vår strategi att kombinera våra koncernbolags tjänster kunde förverkligas så snabbt.”

För mer information, vänligen kontakta:

Timm Schneider, VD
Tel: +46 8 121 541 39
timm.schneider@zignsec.com

OM ZIGNSEC
ZignSec AB (publ) är ett RegTech-bolag som utvecklar och driver en teknisk plattform som samlar olika typer av ID-verifieringsmetoder på en plats. Metoderna används av företag för att på ett säkert och snabbt sätt identifiera onlinekunder i realtid. Bolagets kunder återfinns inom ett flertal branscher där identifiering är viktigt, med störst koncentration inom finansiella tjänster och annan reglerad verksamhet.

Nasdaq First North (ZIGN)

Certified Adviser: Eminova Fondkommission AB, Phone: +46 8 684 211 00

Bifogade filer


ZignSec signerar avtal med revisionsbyrån Grant Thornton

Författare MFN