Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-15

Zinzino: KUNGÖRELSE FRÅN ÅRSSTÄMMAN

Zinzino AB (publ.) höll idag den 15 maj årsstämma, där det i huvudsak
beslutades:

· att fastställa resultat- och balansräkningar för moderbolaget och
koncernen;

· att för räkenskapsåret 2019 dela ut 0,70 SEK per aktie samt i ny
räkning överföra resterande del av den balanserade vinsten;

· att bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet;
· att till välja Hans Jacobsson till styrelsens ordförande och
Staffan Hillberg, Pierre Mårtensson och Ingela Nordenhav som övriga
styrelseledamöter;

· att styrelsearvodet skulle utgå med 190 000 SEK till ordförande
samt 108 000 SEK till var en av övriga ledamöter under den kommande
perioden fram till nästa årsstämma;

· att välja PWC AB till revisionsbyrå och Fredrik Göransson till
huvudansvarig revisor;

· att välja Hans Jacobsson (sammankallande), Magnus Götenfelt och
Cecilia Halldner som valberedningens ledamöter och det antecknades
att den nya oberoende valberedningens sammansättning var ett led i
anpassningen till svensk kod för bolagsstyrning då bolaget avser att
ansöka om upptagning för handel på First North Growth Market Premier
Segment framgent;

· att emittera teckningsoptioner enligt styrelsens beslutsförslag
där lösenkursen fastställdes till 45 SEK per teckningsoption;

· att ge styrelsen bemyndigande att besluta om företrädesemissioner;
· att ge styrelsen bemyndigande att besluta om riktade emissioner om
högst sammanlagt 3 000 000 B-aktier;

· Årsstämmans fullständiga beslut finns tillgängliga på bolagets
huvudkontor i Göteborg;

· Det antecknades att samtliga beslut fattades enhälligt av stämman.

Göteborg den 15 maj 2020

Styrelsen i Zinzino

För mer information vänligen kontakta:
Dag Bergheim Pettersen CEO Zinzino +47 (0) 932 25 700, zinzino.com

Bilder för fri publicering:
Marcus Tollbom +46 (0) 70 190 03 12, marcus.tollbom@zinzino.com

Certified Adviser: Erik Penser Bank Aktiebolag, +46 (0) 8 463 83 00,
email: certifiedadviser@penser.se

Zinino AB (publ.) är ett globalt direktförsäljningsföretag som
marknadsför och säljer testbaserade produkter inom kosttillskott,
hudvård och livsstil. Zinzino äger det norska företaget BioActive
Foods AS och forsknings-/produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzinos
huvudkontor ligger i Göteborg, och företaget har även kontor i
Helsingfors, Riga, Oslo, Florida och Adelaide. Zinzino är ett
aktiebolag noterat på Nasdaq First North Growth Market.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/zinzino/r/kungorelse-fran-arsstamman,c3113549
https://mb.cision.com/Main/10976/3113549/1248800.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.