Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-02

Zinzino: ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT MAJ 2020

Stark försäljningstillväxt under maj; Zinzinos totala intäkter ökade
med 31 % jämfört med föregående år.

Stark tillväxt i främst Centraleuropa bidrog till att Zinzinos
försäljningsmarknader steg med totalt 34 % till 80,5 (60,2) MSEK i
maj. Hög andel intern produktion medförde att Faun Pharmas externa
försäljning minskade med 5 % och uppgick till 3,5 (3,7) MSEK.
Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 31 % till 84,0 (63,9) MSEK
jämfört med föregående år.

Koncernens ackumulerade försäljning januari-maj 2020 ökade med 43 %
till 414,2 (289,0) MSEK.

Intäkterna fördelade sig enligt följande:

Regioner,MSEK 20 maj 19 maj Förändring Ack 2020 Ack 2019
Förändring

Norden 30,1 33,0 -9 % 157,9 155,9 1 %
Övriga Europa 40,8 20,1 103 % 187,3 81,0 131 %
Baltikum 4,7 4,4 7 % 27,4 22,1 24 %
Nordamerika 3,1 2,0 55 % 13,9 9,4 48 %
Australien 1,8 0,7 157 % 6,9 1,0 590 %
Zinzino 80,5 60,2 34 % 393,4 269,4 46 %
Faun Pharma 3,5 3,7 -5 % 20,8 19,6 6 %
Zinzino Group 84,0 63,9 31 % 414,2 289,0 43 %

För mer information vänligen kontakta:
Dag Bergheim Pettersen CEO Zinzino +47 (0) 932 25 700, zinzino.com

Bilder för fri publicering:
Marcus Tollbom +46 (0) 70 190 03 12, marcus.tollbom@zinzino.com

Certified Adviser: Erik Penser Bank Aktiebolag, +46 (0) 8 463 83 00,
email: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande kl. 13.00 den 2e juni 2020.

Zinzino AB (publ.) är ett globalt direktförsäljningsföretag som
marknadsför och säljer testbaserade produkter inom kosttillskott,
hudvård och livsstil. Zinzino äger det norska företaget BioActive
Foods AS och forsknings-/produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzinos
huvudkontor ligger i Göteborg, och företaget har även kontor i
Helsingfors, Riga, Oslo, Florida och Adelaide. Zinzino är ett
aktiebolag noterat på Nasdaq First North Growth Market.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/zinzino/r/zinzino-ab--publ--preliminar-forsal...
https://mb.cision.com/Main/10976/3126105/1257833.pdf

Författare Cision News