Bli medlem
Bli medlem

Du är här

Annons
Publicerat: 2021-05-05

Absolicons solfångare hjälper de globala livsmedelsjättarna att ställa om till solvärme

Hela denna sida är en annons FRÅN Absolicon
För att förändra världens energikonsumtion fokuserar Absolicon på värme och ånga, som står för hälften av all energi som konsumeras. Med stor efterfrågan från de globala livsmedelsjättarna ökar man nu tempot för att kunna förverkliga fler kundprojekt och höja projekttakten i omställningen av processindustrin.

Efter att ha deltagit i de globala klimatförhandlingarna på 90-talet såg Joakim Byström att de politiska åtgärderna inte var tillräckliga. Han var övertygad om att koncentrerad solenergi skulle bli en viktig del av lösningen på världens energiutmaning, och att nya solfångare behövde utvecklas.

wysiwyg_image

- Det finns ett överdrivet fokus på elektrifiering. Tittar man på slutanvändning av den totala energin globalt så är bara omkring 20 procent elektricitet och 30 procent transporter. Den allra största delen, så mycket som hälften, är faktiskt värme som används för att värma upp våra städer och i processindustrin. Faktum är att de allra flesta saker vi konsumerar, allt ifrån jeans till mat och dryck, är producerat i värmeprocesser, säger Joakim Byström, vd på Absolicon.

Absolicon utvecklade en solfångare som i oberoende tester visat sig ha världens högsta optiska verkningsgrad för ett litet paraboliskt tråg i kommersiell produktion, över 76 procent, för produktion av varmvatten och ånga. Men istället för att sälja solfångarna direkt har bolaget valt att utveckla en robotiserad produktionslina som kan massproducera solfångarna. Produktionslinan säljs till kunder i olika länder som vill starta egen produktion av solfångare.

wysiwyg_image

Robotarna i produktionslinan tillverkar en solfångare var sjätte minut. Varje produktionslina säljs för 40 miljoner kronor plus en licensintäkt om fyra procent av produktionen. Med full beläggning kan en solfångartillverkare producera 100 000 m2 solfångare per år motsvarande 50 MW vilket ger en omsättning på ca 200 miljoner kronor. Den första anläggningen är redan såld och levererad till Kina och man har tecknat 14 ramavtal med köpare av produktionslinor i olika länder.

- Just nu kommer det allra största intresset från livsmedelsbranschens jättar. Nu under våren 2021 för vi diskussioner med 10 av världens 20 största livsmedelskoncerner som tillsammans har fler än 2000 fabriker. Deras verksamheter förbrukar ofta stora mängder värme och deras verksamheter är väldigt publika, vilket gör att de påverkas av en allt starkare opinion bland konsumenter, aktieägare och investerare.

Det innebär att Absolicon erbjuda sina produktionslinekunder både den robotiserade produktionslinan, order på solfångare från slutkunder i processindustrin och material till solfångarna i ett paket.

- Just nu lägger vi stora resurser på att förhandla med storföretagen och på att hitta rätt temperaturer och rätt integrationspunkter i fabrikerna. Nu i början är varje installation är en teknisk utmaning.

Bolaget har som mål att omsätta 100 miljoner kronor 2022 med ett positivt kassaflöde och vara redo för en flytt från Spotlight till Nasdaq OMX i Stockholm inom tre till fem år. För att möta den stora efterfrågan, förverkliga fler kundprojekt och höja projekttakten ska Absolicon nu ta in 50 miljoner kronor i en emission.   

Vi ser inget annat sätt det kan ske på om man ska sluta elda olja och gas. Då måste industrierna använda hållbar värmeenergi och en lokal produktion av solfångarna är bättre både för priset och miljön i och med att det minimerar transporter. Sen kan vi förse dem med material till solfångarna från vår forskning på glas, reflektorer och mottagarrör som kan tillverkas i en central produktion för hela världen. Det här är enda sättet att få skalfördelar och producera en värmeenergi som blir billigare än olja och gas i stor skala. Solceller och batterier är jättebra, men för industriella processer behövs solfångare, säger Joakim Byström.

Företrädesemission

Teckningskurs: 110 kronor per aktie
Sista teckningsdag: 27 maj 2021
Prospekt: www.absolicon.com/ne21
Emissionsvolym: ca 49 MSEK
Villkor: Varje befintlig aktie per 4 maj 2021 gav två teckningsrätter. nio teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie.Handel med teckningsrätter ABSL TR: Handel med teckningsrätter sker på Spotlight Stock Market fr.o.m. 6 maj till den 24 maj 2021. Nio teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie för 110 kr. Den som köper teckningsrätter behöver anmäla detta till sin bank i god tid för att de skall kunna omvandlas till aktier.
Ägarspridning: Om emissionen blir övertecknad kan ytterligare 25 000 aktier för 110 kr/st fördelas genom en övertilldelningsemission i poster om lägst 20 aktier i syfte att utöka antalet aktieägare i Absolicon.

Annons
Publicerat: 2021-05-05

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.