Bli medlem
Bli medlem

Du är här

Annons
Publicerat: 2019-04-24

Banbrytande bolag går mot miljardmarknad

VibroSense Dynamics adresserar en marknad som uppgår till 3,5 miljarder kronor bara i nordvästra Europa och genomför nu en företrädesemission för att accelerera in i nästa fas i Bolagets utveckling.

 

Om VibroSense

VibroSense Dynamics AB (publ) (”VibroSense” eller ”Bolaget”) säljer och utvecklar medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter till primärvård, företagshälsovård, sjukhus och forskare. Bolaget har en banbrytande teknologi vilken bygger på den patenterade metoden MultiFrekvens Vibrametri och Big Data. Sedan Bolagets nya instrument VibroSense Meter II lanserades i juli 2018, fokuserar Bolaget på att bygga upp distributörsnätverk i olika länder samt utveckla Bolagets affärsupplägg och organisation. Produkten är CE-märkt och uppfyller alla krav för att säljas som ett medicintekniskt instrument klass I inom EU. Instrumentet kan också säljas i alla övriga länder i Europa som harmonierar med EU’s regelverk för CE-märkning av medicinteknisk utrustning.

Läs Analysguidens senaste analys om Vibrosense här. 

Stor marknadspotential

Behovet av förbättrad diagnostik för neuropati är mycket stort och ökande. Problemet med dagens diagnostikmetoder är att de inte klarar av att hitta tecken på perifer neuropati, utan enbart kan konstatera att patienten har en permanent skada. Den största gruppen som drabbas av perifera nervskador utgörs av diabetespatienter. Globalt utförs årligen cirka 1,5 miljoner amputationer av hela eller delar av foten på grund av nervskador orsakade av diabetes. Med VibroSense metod kan dessa nervskador identifieras tidigt, vilket ger läkarna en möjlighet att förhindra att skadorna leder till amputationer genom tidig behandling.

Teckna dina aktier direkt genom denna länk

Ytterligare en drabbad grupp är cancerpatienter som behandlas med cellgifter, där cirka 60 procent av de som behandlas får nervskador till följd av cellgiftsbehandlingen. Nervskador orsakade av cytostatika är ett stort problem som varje år drabbar ca 1,7 miljoner patienter globalt.

Ett av nutidens största yrkesmedicinska problem är vibrationsskador. Hälften av de som arbetar med handhållna vibrerande verktyg får besvär i händerna på grund av skador på blodkärl och nerver. När vibrationsskadan väl inträder är den irreversibel och någon möjlighet att bota en etablerad vibrationsskada på medicinsk eller kirurgisk väg finns inte. Det är därför avgörande att upptäcka en begynnande vibrationsskada så tidigt som möjligt – endast då kan förebyggande åtgärder sättas in.

Befintliga produkter på marknaden har stora brister och för att upptäcka  sensorisk neuropati i ett tidigt skede krävs effektivare instrument. Den bästa åtgärden för att behandla sensorisk neuropati är att identifiera tidiga tecken på nervskador innan symtomen uppträder, eftersom skadan ofta blivit permanent när detta sker. Med tidig upptäckt och diagnostik får man goda möjligheter att vidta åtgärder för att minska risken för nervskador. Här fyller VibroSense en viktig funktion genom Bolagets patenterade teknologi och produkter.

Läs mer om VibroSense Dynamics här

VibroSense vision är att med hjälp av Bolagets plattformsteknologi förbättra förutsättningarna för att upptäcka tidiga nervskador i händer och fötter över hela världen och därigenom förbättra livskvaliteten betingelserna för patienter som har, eller riskerar att få, nervskador.

Intressant affärsmodell

VibroSense bedriver direktförsäljning av diagnostikinstrument för nervskador i händer och fötter till sjukhus, forskare, diabetesmottagningar och vårdcentraler. Prisbilden på VibroSense Meter II är mellan 80 000 och 160 000 kronor beroende på konfiguration. Bolaget hyr också ut instrumentet på långtidskontrakt, med betalning per undersökning, till vårdcentraler och företagshälsovård, vilket ger löpande intäkter till bolaget. Utöver försäljning och uthyrning erbjuder VibroSense även serviceavtal, kalibrering, analysstöd och utbildningar. Bolaget bedömer att merparten av försäljningen kommer att ske via återförsäljare och distributörer.

Läs Analysguidens senaste analys om Vibrosense här. 

Vägen till volymförsäljning förväntas gå via forskare samt medicinteknik- och läkemedelsbolag. Inom området forskning säljer Bolaget både tjänster och instrument till forskare och forskningsgrupper som vill undersöka och testa olika hypoteser med hjälp av Bolagets instrument. Området bedöms som stort och inledningsvis fokuserar Bolaget på forskning inom diabetes och cancerbehandling med cellgifter.

Kapitalanskaffning för att accelerera tillväxten

Teckna dina aktier direkt genom denna länk

wysiwyg_image

VibroSense genomför nu en företrädesemission för att bli ett kommersiellt medicintekniskt bolag med en ledande marknadsposition.

Mer information om emissionen:

Teckningsperiod: 24 april 2019 – 10 maj 2019

Emissionslikvid: 22,7 miljoner SEK

Teckningskurs: En (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) uniträtt. Tolv (12) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit bestående av fyra (4) nya B-aktier och en (1) teckningsoption av serie 2019/2020. Teckningskursen per Unit är 28 SEK, motsvarande en teckningskurs om 7 SEK per B-aktie.

Teckningsåtagande: Bolaget har erhållit garantiåtaganden om cirka 80 procent av emissionens totala belopp.

Läs mer om VibroSense Dynamics här

Teckna dina aktier direkt genom denna länk

Läs Analysguidens senaste analys om Vibrosense här. 

Mer information om emissionen

Mer information om emissionen:

Teckningsperiod: 24 april 2019 – 10 maj 2019

Emissionslikvid: 22,7 miljoner SEK

Teckningskurs: En (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) uniträtt. Tolv (12) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit bestående av fyra (4) nya B-aktier och en (1) teckningsoption av serie 2019/2020. Teckningskursen per Unit är 28 SEK, motsvarande en teckningskurs om 7 SEK per B-aktie.

Teckningsåtagande: Bolaget har erhållit garantiåtaganden om cirka 80 procent av emissionens totala belopp.

Läs mer om VibroSense Dynamics här

Teckna dina aktier direkt genom denna länk

Annons
Publicerat: 2019-04-24

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.