Bli medlem
Bli medlem

Du är här

Annons
Publicerat: 2022-06-02

Freja eID rätt positionerad för kommande vårflod

Hela denna sida är en annons från Freja eID
Med ett växande utbud av tjänster står Freja eID redo att ta nya affärer på den snabbt växande marknaden för digitala identiteter. Understödda av starka regulatoriska drivkrafter och en ökad säkerhetsmedvetenhet siktar Freja eID på lönsamhet.

Freja eID Group AB (tidigare Verisec AB) har en bakgrund som teknikleverantör till banker och myndigheter och tog 2017 klivet till att lansera en egen e-legitimation för både slutkunder och användare. 2021 tog användartillväxten fart och idag har Freja över 600 000 användare. Användartillväxten fortsätter och idag tillkommer motsvarande ett fullsatt Globen varannan vecka.

wysiwyg_image

- Till en början låg fokus på att bygga infrastrukturen; en plattform med bred funktionalitet som är användbar i flera länder och inom fler branscher. När vi sedan skiftade fokus mot tillväxt har vi fått god respons, inte bara i antal användare. Antalet avtal har passerat 400 och antalet ställen där man kan använda Freja för fysisk identifiering har nu passerat 7000, säger Johan Henrikson, vd på Freja eID.

På hemmaplan har bolagets största konkurrent, BankID som samägs av de stora bankerna, hamnat i blickfånget sedan Finansinspektionen i en rapport till regeringen föreslagit att BankID ska sättas under strängare statlig tillsyn. Utspelet visar betydelsen av identitet som samhällsfunktion och hur viktig kritisk infrastruktur är i tider av oro. Samhället kan inte fortsätta vara beroende av en enskild e-legitimation, inte minst med tanke på att e-legitimering sannolikt kommer införas av fler och fler organisationer.

Idag används e-legitimering av drygt 5000 organisationer, företag och myndigheter i Sverige. Detta utgör en försvinnande liten del av den totala mängden organisationer i Sverige. Denna siffra uppgår till drygt en miljon.

Bolaget använder sig av två intäktsmodeller för Freja-tjänsten. De huvudsakliga intäkterna kommer från en prenumerationsmodell där myndigheter, kommuner eller privata bolag betalar en månadsavgift baserat på antalet anställda eller användare. Vissa transaktioner har ett betydligt högre värde än de tjänster som ingår i prenumerationen, exempelvis att registrera sig som ny kund med Freja. Här tar bolaget betalt för varje genomförd transaktion.

- Vi har upplevt att våra kunder uppskattar prenumerationsmodellen och nu börjar vi få ordentligt fäste. Under första kvartalet 2022 växte nettoomsättning från tjänsten Freja eID med 122 procent jämfört med samma period 2021, säger Johan Henrikson.

Långsiktigt är bolagets plan att expandera internationellt. Det finns ett stort behov av smarta identifikationslösningar utanför Sverige, och man behöver inte titta längre än Tyskland för att se hur de halkat efter Sverige och Skandinavien i utvecklingen. EU:s försök att ta fram gemensamma lösningar för att underlätta den digitala rörligheten av medborgare har inte lyckats riktigt som man tänkt, därför görs det nu nya satsningar inom EU där Freja eID kan komma att spela en viktig roll.

- I det korta perspektivet är fokus att kapitalisera på den svenska marknaden och nå lönsamhet. Men utvecklingen i vår omvärld börjar nu ta fart. Frejas godkännande från EU för gränsöverskridande e-legitimering och det faktum att vi redan idag hanterar tretton olika nationaliteter i Freja-plattformen, är exempel på hur vi förberett oss för en internationalisering. Den exakta tidpunkten för en större kommersiell lansering utomlands är inte beslutad, men vi är väl förberedda när tiden väl är mogen.

Fakta om Freja eID

Noterad på: Nasdaq First North Premier Growth Market under tickern FREJA.

Antal aktieägare: Drygt 5 600 st (31 mars 2022).

Hemsida: www.frejaeid.com

Annons
Publicerat: 2022-06-02