Bli medlem
Bli medlem

Du är här

Annons
Publicerat: 2021-11-24

I navet av snabbväxande proptechmarknad

Hela denna sida är en annons FRÅN Compare-IT
Med en beprövad och skalbar plattform för smarta hem och effektiv fastighetsförvaltning har Compare-IT nu en tydlig strategi framåt med betoning på förvärv och tillväxt på en fragmenterad marknad. Genom att erbjuda en heltäckande SaaS-lösning som täcker hela kundresan ska man iklädd ledartröjan vara med och driva fastighetssektorn in i den digitaliserade tidsåldern.

Digitalisering ses idag mer som regel än undantag inom i princip alla branscher, men där fastighetssektorn har halkat efter något i den annars så explosiva utvecklingen. Idag är ca 29% av alla svenska hushåll uppkopplade, men det är en siffra som förväntas dubblas inom de närmsta fyra åren.

wysiwyg_image

- Vi kommer från en redan stark position i fastighetsbranschen med vår lösning för smarta hem, men i och med förvärvet av OurLiving kompletterar och breddar vi oss nu och kommer kunna erbjuda en helhetslösning med störst fokus på flerbostadsmarknaden, säger Henrik Jarl, VD på Compare-IT.

I en bransch som präglas av långa ledtider, där flera år går från det att marken exploateras till det att boende flyttar in och fastighetsförvaltningen börjar, kan Compare-IT vara med på hela kundresan där infrastrukturen byggs in från första början, som sedan övergår i en SaaS-tjänst med återkommande intäkter. Tjänsten omfattar bland annat IMD (individuell mätning), en digital bopärm, en digitaliserad tillvalsprocess samt funktioner för det smarta hemmet med både komfort- och trygghetstjänster.

- Det blir tydligt ganska snabbt hur omfattande vår värdeökning blir till fastighetsbranschen med alla de smarta funktioner som digitaliseringen för med sig. Vår lösning omfattar allt som krävs för att kunna erbjuda attraktiva boenden med en effektiv förvaltning, säger Henrik Jarl.

Marknaden växer så det knakar, främst drivet av en tillväxt hänförligt till underskottet på bostäder och därmed en ökad nybyggnation, att BNP och hushållens ekonomi växer, samt en generell teknikutveckling inom branschen.

- Efterfrågan från slutanvändarna, alltså de boende, har förändrats och de ställer både högre och annorlunda krav idag än för bara några år sedan. Idag förväntar man sig att ens boende har en inbyggd smartness, kanske framförallt i spåren av att hemmet inte bara är en plats man sover i längre, utan det har även fått funktionen där vi arbetar och roar oss, säger Henrik Jarl.

Tack vare Compare-IT:s långa erfarenhet inom branschen har man utvecklat fram en gedigen infrastruktur, som har beprövats av ett antal stora referenskunder som Riksbyggen och Heimstaden. Förvärvet av OurLiving möjliggör nu också en ny typ av skalbar SaaS-modell som bygger på den underliggande infrastrukturen, och där nya funktioner och applikationer med lätthet kan kopplas på utifrån kundens önskemål.

- I takt med att fler vertikaler öppnas upp för fastighetsförvaltare, bostadsutvecklare och byggherrar poppar det upp ett virrvarr av olika digitala lösningar med olika gränssnitt som inte är kompatibla med varandra. Vi har en heltäckande lösning på detta, och vi är dessutom med från början till slut.

OurLiving är det första förvärvet som görs, och ska markera startskottet på en förvärvsresa med fokus på att hitta bolag som kompletterar eller bygger ut Compare-ITs befintliga erbjudande inom Proptech.

- Just nu ligger vårt fokus på Sverige, marknaden är så pass fragmenterad och vi ser stora möjligheter att kunna växa bara genom expansion här. Vi kommer inte att förvärva enbart för sakens skull, vårt mål är att hitta partners där vi tillsammans uppnår synergier för att kunna fortsätta skala därifrån, säger Henrik Jarl.

Närmast väntar en företrädesemission på totalt 20,3 MSEK som ska finansiera förvärvet av OurLiving, kommande satsningar och potentiella förvärv.

Här kan du läsa om emissionen

 

FAKTARUTA FÖRETRÄDESEMISSION:

Teckningsperiod: 3 december 2021 - 17 december 2021
Lista: Spotlight
Emissionsbelopp: 20,3 MSEK
Teckningskurs: 1 kr
Avstämningsdag: 1 december
Villkor: Företrädesrätt 1:1. Aktieägare på avstämningsdagen erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Varje teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie.

Annons
Publicerat: 2021-11-24