Bli medlem
Bli medlem

Du är här

Annons
Publicerat: 2019-09-10

Investera i ett nischat investeringsbolag

Onoterat AB har genom en tydlig strategi skapat en intressant portfölj av investeringar inom både fintech, Gaming, E-Commerce och tillväxtorienterade bolag. Nu går bolaget till börsen för att öka ägarspridningen och skapa finansiella muskler för framtida investeringar.

Investeringsverksamheten

Onoterat AB erbjuder en unik exponering mot svenska mindre onoterade tillväxtbolag inom Entertainment & Gaming, Fintech och E-Commerce/brands. Investeringsverksamhetens initiala investeringar uppvisar en nuvarande ackumulerad total avkastning på cirka 35%. Ledningen bedömer att det finns en fortsatt mycket god tillväxt i den aktuella portföljen inför bolagets notering.

Teckna dina aktier här. 

Skalbar finansiell rådgivning

Onoterat AB personal och dess nätverk besitter en värdefull insikt inom venture marknaden och potentiella rådgivningsintäkter förväntas ge ett positivt bidrag till bolagets resultat. Rådgivningsverksamheten, som är mycket skalbar, ökar bolagets kunskap samtidigt som den genererar nya potentiella uppdrag och investeringar.

Läs mer om Onoterat här.

Syftet med bolagets notering

- Erbjuda nya tjänster – såsom ägarspridning till våra portföljbolag och externa bolag.
- Likvid tillgång – Genom att lista bolagets aktie så skapar man en likvid tillgång för aktieägarna även om de underliggande innehaven är illikvida.
- Finansiell flexibilitet – ”Valuta” Genom Onoterat AB (pub) egna aktie skapar man även en ny ”betalningsvaluta” att använda i samband med investeringar (asset swap) i specifikt onoterade bolag.
- Stärka varumärket – En notering gör också bolaget mer känt vilket bör underlätta kapitalanskaffning och affärsgenererande
- Avkastning – Hela investeringsportföljen utvärderas löpande, och ett antal innehav står för dörren att endera noteras eller finna nya ägarstrukturer redan under 2019.

Vägen framåt och finansiella mål

Bolagets investerings- och finansieringsfokus ligger på bolag med ett marknadsvärde under MSEK 50. Avsikten är att framgångsrikt utveckla portföljbolagen med dess ledning under cirka 36 månader. Givet att portföljbolagen utvecklas enligt plan, så avser Onoterat att även successivt öka ägarandelarna till 5–10% från initiala investerings- och ägarnivåer. Bolagets första investeringar genomfördes under våren 2016, bland annat Goodbye Kansas Holding AB, som planerar för en notering 2020. Bolagets största innehav är i dagsläget; Goodbye Kansas Holding AB, Sozap AB,  House of Dagmar AB  och Shortcut Media Group AB

Bolagets långsiktiga finansiella mål är att ge aktieägarna stabil värdetillväxt (substansvärdet) om minst tio procent per år över en given investeringscykel.

Bolaget går nu till börsen för att skala upp verksamheten och öka synligheten som en aktiv aktör på den svenska riskkapitalmarknaden. 

 

Vad man kan förvänta sig som ägare i Onoterat AB:

wysiwyg_image

Erbjudandet i sammandrag

Teckningskurs: 3,85 kronor
Teckningstid: 11 september 2019 – 24 september 2019
Antal erbjudna aktier, Företrädesemission: 867 151
Antal erbjudna aktier, övertilldelning: 867 151
Emissionbelopp, Företrädesemission: 3 338 531,35 kronor
Emissionsbelopp, övertilldelning: 3 338 531,35 kronor
Bolagsvärdering, pre money: 23 369 727 kronor

Läs mer om Onoterat här.

Teckna dina aktier här. 

Erbjudandet i sammandrag
wysiwyg_image

Teckningskurs: 3,85 kronor
Teckningstid: 11 september 2019 – 24 september 2019
Antal erbjudna aktier, Företrädesemission: 867 151
Antal erbjudna aktier, övertilldelning: 867 151
Emissionbelopp, Företrädesemission: 3 338 531,35 kronor
Emissionsbelopp, övertilldelning: 3 338 531,35 kronor
Bolagsvärdering, pre money: 23 369 727 kronor

Läs mer om Onoterat här.

Teckna dina aktier här. 

Annons
Publicerat: 2019-09-10

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.